فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 در زیر خلاصه ای از اعم فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر ارائه شده است.

1- طرح های پژوهشی

هر عضو در هر سال تحصیلی قادر است یک طرح پژوهشی تا سقف سه میلیون تومان را در باشگاه به عنوان مجری طرح به انجام برساند.

2- پرداخت بن کتاب

در هر سال تحصیلی به 50 نفر از اعضا فعال باشگاه  مبلغ 20000 تومان بن کتاب تعلق می گیرد.

3- تشویق مقالات

به مقالات چاپ شده توسط اعضا باشگاه ، تشویق چاپ مقالات تعلق می گیرد.

4- کارگاه های آموزشی

اعضا باشگاه می توانند در کارگاه های برگزار شده توسط باشگاه شرکت نموده و گواهی رسمی دریافت نمایند.

5- اردو های علمی پژوهشی ،فرهنگی و ...

اعضا باشگاه قادر هستند در اردو های علمی پژوهشی ، فرهنگی و ... برگزار شده توسط باشگاه شرکت نمایند.

6- مسابقات علمی

اعضاء باشگاه می توانند در مسابقات علمی داخلی و منطقه ای برگزار شده توسط باشگاه شرکت نمایند.

7- سمینارهای یک روزه

باشگاه پژوهشگران جوان با همکاری اعضا فعال خود در هر سال تحصیلی اقدام به برگزاری سمینار های تخصصی برای رشته های مختلف تحصیلی می نماید .

8- معرفی و تشویق اعضا برتر

در هر سال تحصیلی تعدادی از اعضاء فعال باشگاه که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند به عنوان اعضاء برتر مورد حمایت های مادی قرار می گیرند.

فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سال 1400

اعم فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر در سال 1400 (از فروردین تا شهریورماه)

 1. درخواست تاسیس انجمن علمی گروه مدیریت به ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران
 2. برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان "ایده پردازی علمی" یادواره سردار دل ها توسط آقای دکتر حسن مزارعی در اردیبهشت و خرداد ماه 1400
 3. برگزاری وبینار آموزشی تحت عنوان "نانوکاربیدها و نانونیتریدها: کاربرد های نوین در صنایع شیمیایی" یادواره سردار دل ها توسط آقای دکتر پرهام روحی نجف آبادی در شهریور ماه 1400
 4. تصویب مرحله اول طرح پژوهشی تحت عنوان " پایش میزان عناصر سنگین موجود در بافت عضله میگوی دریایی و پرورشی در بندر بوشهر" به نام آقای رزاق عبیدی
 5. درخواست بیش از 10 نفر برای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر و تایید 3 نفر جهت عضویت
 6. درخواست برگزاری مسابقه دانشجویی در سال 1400 به ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران

 

فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سال 1399

اعم فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان در سال 1399

 1. معرفی آقای رزاق عبیدی به عنوان پژوهشگر برتر (نفر اول) باشگاه پژوهشگران واحد بوشهر به تهران با چاپ 8 مقاله در مجلات و کنفرانس های معتبر به نام باشگاه پژوهشگران، همکاری در انجام یک طرح پژوهشی با باشگاه و شرکت در برنامه های فرهنگی باشگاه
 2. معرفی آقای رئوف فروتن به عنوان پژوهشگر برتر (نفر دوم) باشگاه پژوهشگران واحد بوشهر به تهران با چاپ 12 مقاله در مجلات معتبر به نام باشگاه پژوهشگران
 3. معرفی آقای سجاد تمجیدی به عنوان پژوهشگر برتر (نفر سوم) باشگاه پژوهشگران واحد بوشهر به تهران با چاپ 2 مقاله در مجلات معتبر به نام باشگاه پژوهشگران و برگزیده نفر سوم در مسابقه ملی دانشجویی بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی
 4. برگزاری وبینار آموزشی تحت عنوان "ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان" توسط آقای دکتر حسن مزارعی
 5. برگزاری وبینار آموزشی تحت عنوان "نحوه تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی" توسط آقای دکتر حسن مزارعی با راهبری اداره کل هدایت و توانمندسازی دانشجویی ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران
 6. برگزاری وبینار آموزشی تحت عنوان "آموزش مقدماتی نرم افزار لاتک" توسط آقای دکتر رسول مجرد
 7. تصویب طرح پژوهشی تحت عنوان " پایش میزان عناصر سنگین موجود در بافت عضله میگوی دریایی و پرورشی در بندر بوشهر" به نام آقای رزاق عبیدی
 8. درخواست 15 نفر برای عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بوشهر در سال 1399
 9. صدور کارت عضویت به 6 نفر از اعضاء باشگاه
 10. برگزاری یک اردوی جهادی

 

فعالیت های باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سال 1397

لیست مقالات ISIو علمی-پژوهشی باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد بوشهر در سال 1397

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

نام مجله

نوع مجله

زهره پارسایی

Ultrasound-assisted biosynthesis of CuO-NPs using brown alga Cystoseira trinodis: Characterization, photocatalytic AOP, DPPH scavenging and antibacterial investigations

 

Ultrasonics Sonochemistry

ISI (WOS)

زهره پارسایی

A novel high performance nano chemosensor for copper (II) ion based on an ultrasound-assisted synthesized diphenylamine-based Schiff base: Design, fabrication and density functional theory calculations

Ultrasonics Sonochemistry

ISI (WOS)

زهره پارسایی

New efficient inorganic-organic nanofibers electrospun membrane for fluorescence detection and removal of mercury (II) ions

Journal of Molecular structure

ISI (WOS)

زهره پارسایی

Synthesis of novel amperometric urea-sensor using hybrid synthesized NiONPs/ GO modified GCE in aqueous solution of cetrimonium bromide

Ultrasonics – Sonochemistry.

ISI (WOS)

زهره پارسایی

Ultrasound assisted fabrication of a novel optode base on a triazine based Schiff base immobilized on TEOS for copper detection

Ultrasonics – Sonochemistry.

ISI (WOS)

زهره پارسایی

Combinatorial experimental and DFT theoretical evaluation of a nano novel thio-dicarboxaldehyde based Schiff base supported on a thin polymer film as a chemosensor for Pb2+ detection

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry.

ISI (WOS)

زهره پارسایی

Silver-choline chloride modified graphene oxide: Novel nanobioelectrochemical sensor for celecoxib detection and CCD-RSM model

Ultrasonics – Sonochemistry.

ISI (WOS)

زهره پارسایی

Electrospun nanofibers decorated with bio-sonochemically synthesized gold nanoparticles as an ultrasensitive probe in amalgam-based mercury (II) detection system

Ultrasonics – Sonochemistry.

ISI (WOS)

مصطفی محمدی

Evaluation of Wound Dressing Made From Spider Silk Protein Using in a Rabbit model

The international Journal of Lower Extremity Wounds

ISI (WOS)

مریم دهداب

Comparative theoretical and experimental studies on corrosion inhibition of aluminum in acidic media by the antibiotics drugs

Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science

ISI (WOS)

مریم دهداب

Computational Evaluation of N-Thiazolyl-2-Cyanoacetamide Derivatives on Corrosion Inhibition of Aluminum

Journal of Failure Analysis and Prevention

ISI (Listed)

رئوف فروتن

Adsorptive removal of Pb(II), Ni(II), and Cd(II) from aqueous media and leather wastewater using Padinasanctae-crucis biomass

Desalination and water treatment

ISI (WOS)

رئوف فروتن

Cr(VI) removal from aqueous solution using activated carbon prepared from Ziziphus spina-christi

Materials Research Express

ISI (WOS)

رئوف فروتن

Pb(II) and Cd(II) removal from aqueous solution, shipyard wastewater, and landfill leachate by modified Rhizopus oryzae biomass

Materials Research Express.

ISI (WOS)

فرشاد قنبری و رزاق عبیدی

Age structure and growth of Cyprinion tenuiradius (Heckel, 1843) (Cyprinidae), in southern Iran

Advances in Bioresearch

ISI (Listed)

رزاق عبیدی

تعیین میزان فلزات سنگین ضروری در عضله ماهی شهری معمولی (Lethrinus nebulosus) در بندر بوشهر

مجلة علمی پژوهشی شیلات ایران

علمی-پژوهشی

رزاق عبیدی

تعیین مقادیر فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت عضله ماهی مید (Liza klunzingeri) در بندر بوشهر

تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده

علمی-پژوهشی

یعقوب زارعی

مطالعه وضعیت توزیع خدمات بخش بهداشت و درمان در شهرستان های استان خراسان شمالی

مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان

علمی-پژوهشی

یعقوب زارعی

الگوی ساماندهی فضایی سکونتگاه های روستایی بر مبنای نظام جمعیتی و توزیع خدماتی: مطالعه موردی شهرستان اسفراین

روستا و توسعه

علمی-پژوهشی

یعقوب زارعی

تحلیل نابرابری های آموزشی در بُعد منطقه ای مطالعه موردی: شهرستان های استان هرمزگان

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان

علمی ترویجی (ISC)

یعقوب زارعی

سنجش سطح توسعه روستایی شهرستان های استان بوشهر با تاکید بر برخی شاخص های اجتماعی

مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی

علمی پژوهشی ISC

یعقوب زارعی

Designing the Structural Equation Model of Agricultural Entrepreneurship Development in Rural Areas of Iran (Case Study: Villages of Marvdasht County)

International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems

علمی پژوهشی (ISC)

یعقوب زارعی

تحلیل برخی مؤلفه های اجتماعی اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه:سکونتگاه های شهری شهرستان سراوان)

امنیت پژوهی

علمی پژوهشی (ISC)

یعقوب زارعی

ارزيابي سطح توسعه استان هاي كشور در حوزه ايمني و ترافيك جاده اي (مقطع زماني1392-1390)

جغرافیا

علمی پژوهشی (ISC)

رئوف فروتن

مروری بر زیست دیزل از روغن کرچک و بررسی پارامترهای موثر بر تولید

نشریه مهندسی شیمی ایران

علمی-ترویجی

یعقوب زارعی

سنجش و ارزيابي عملكرد استان بوشهر در بخش زراعت

مجلة پژوهشهاي زراعي در حاشيه كوير

علمی پژوهشی

یعقوب زارعی

سنجش و تحلیل برخی مؤلفه‌های فرهنگی توسعه در شهرستان‌های استان بوشهر با بهره‌گیری از مدل‌های ترکیبی تصمیم‌گیری چند شاخصه

مطالعات محیطی هفت حصار

علمی پژوهشی

یعقوب زارعی

واکاوی سازههای فردی و اجتماعی مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی کامفیروز شهرستان مرودشت

فصلنامه پژوهش های روستایی

علمی پژوهشی

یعقوب زارعی

تحلیل نابرابری منطقه ای استان های کشور در ارائه خدمات آموزشی-ترویجی کشاورزی به روستائیان

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی

علمی پژوهشی

یعقوب زارعی

سنجش و تحلیل شکاف توسعه بین سکونتگاههای روستایی استان بوشهر با تاکید بر مقایسه تطبیقی شهرستانهای شمالی و جنوبی

جغرافیایی سرزمین

علمی پژوهشی

سجاد نژاد حسن

Ultra low-power DC voltage limiter for RFID application in 0.18-µm CMOS technology

Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences.

ISI (WOS)

 

 

مقالات پذیرفته شده توسط اعضاء باشگاه پژوهشگران در همایش های داخلی در سال 1397 نیز به صورت جدول زیر می باشد.

 

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

نام کنفرانس

شهر

احسان گرد

Optimizing energy conversion procedure of PMSG wind turbines with no mechanical sensors

پنجمین کنفرانس بین المللی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی

تهران

رزاق عبیدی

پایش سطح عنصر سلنیوم در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی شیر (Scomberomorus commerson) در بندربوشهر

پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی و اکولوژی

تهران

سبحان دراهکی

طراحی خودرو هیبریدی سری با استفاده از نرم‌افزار ادوایزر با در نظرگیری میزان آلاینده‌های خروجی

کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین

تهران

الهه احسان دوست

مطالعه بر آسیب پذیری لرزه ای شبکه آبرسانی جهت مقاوم سازی مطالعه موردی:شهرستان کازرون

کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر

ساری