اعضا هیت علمی

نام و نام خانوادگی:           دایوش جعفری
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 09177754727
پست الکترونیک:

dariush.jafari@yahoo.com

   
اطلاعات بیشتر