رئیس باشگاه پژوهشگران جوان

  نام ونام خانوادگی : حسین اسماعیلی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی :  
پست الکترونیکی :

Esmaeili.hossein@gmail.com

  تلفن تماس :