قابل توجه دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی واحد

 

با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی در خصوص برگزاری مراسم هفته پژوهش در هفته آخر آذرماه سال 1398، پژوهشگران محترمی که خواستار شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگر برتر واحد در گروه های آموزشی مختلف (علوم پايه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبيعی، هنر و فناوران برتر) می­باشند مدارک خود را به ضمیمه فرم مشخصات پیوست شده به دفتر امور پژوهشی واحد تحویل تا پس از بررسی به ستاد هفته پژوهش و فناوری ارسال گردد:

لازم به ذکر است:

- تنها دستاوردهای پژوهشی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر به عنوان آدرس پژوهشگر (براساس آدرس دهی اعلام شده توسط دانشگاه ) ارائه شود.

 بازه زمانی مدارک و مستندات داوطلبان از فروردین سال 1395 تا مهرماه سال 1398 هجری شمسی برابر با مارس 2016 تا سپتامبر سال 2019 میلادی است.

- امتیازدهی بر اساس بخشنامه شماره 24814 مورخ 02/05/98 و مطابق با آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی صورت می پذیرد.

-  کليه مدارک و اطلاعات پژوهشگران واحد می بايستی به همراه پرینت مدارک و CD حداکثر تا تاريخ 97/09/10 به دفتر امور پژوهشی واحد ارسال گردد.

دریافت بخشنامه و دستورالعمل هفته پژوهش 1398


 

معاونت علمی (آموزش پژوهش) واحد