برنامه حضور مدیران گروه در ترم تابستان – دانشکده تحصیلات تکمیلی

برنامه حضور مدیران گروه در ترم تابستان دانشکده تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

روز حضور

ساعت

جانشین

1

دکتر سراجی

عمران/سازه / زلزله

دوشنبه و سه شنبه

9 تا 13

 

2

دکتر اسماعیلی

مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

شنبه تا چهارشنبه

9 تا 13

دکتر روحی

3

دکتر ماهینی

مدیریت آموزشی/برنامه ریزی آموزشی

دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

9 تا 13

 

4

دکتر عبدالهی

حقوق جزا و جرم شناسی

یک شنبه و سه شنبه

صبح تا ظهر

 

5

دکتر مقصودلو

شیلات

دوشنبه و سه شنبه

صبح تا ظهر

 

6

دکتر عاشوری نژاد

تارخ تمدن و ملل اسلامی

دوشنبه و سه شنبه

صبح تا ظهر

 

7

دکتر کیخسروانی

روانشناسی عمومی

شنبه و یکشنبه

صبح تا ظهر

 

8

دکتر مستی

مهندسی هسته ای

یکشنبه و سه شنبه

صبح تا ظهر

 

9

دکتر صفایی

حقوق خصوصی

یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه

صبح تا ظهر

 

10

دکتر بابایی

زیست سلولی و مولکولی

دوشنبه و سه شنبه

صبح تا ظهر

 

11

دکتر ایزدی

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

چهارشنبه و پنج شنبه

صبح تا ظهر

 

12

دکتر برزگرزاده

حقوق بین الملل

شنبه تا چهارشنبه

صبح تا ظهر

 

13

دکتر یزدانی

آموزش زبان- زبان شناسی

شنبه تا چهارشنبه

صبح تا ظهر

دکتر اکسیر

14

دکتر کازرونی

ادبیات فارسی

شنبه و یکشنبه 5 و 6 تیر

صبح تا ظهر

 

15

دکتر کریمی

معماری

چهارشنبه و پنجشنبه

صبح تا ظهر

 

16

دکتر امینی

روانشناسی بالینی

شنبه و یکشنبه

صبح تا ظهر

 

17

دکتر برزگر

حسابداری

سه شنبه و چهارشنبه

صبح تا ظهر

 

18

دکتر طباطبایی

محیط زیست

یکشنبه و چهارشنبه

صبح تا ظهر

 

19

دکتر گنجو

هوش و فناوری اطلاعات

سه شنبه و چهارشنبه

صبح تا ظهر

 

20

دکتر شهبازی

ادبیات نمایشی

شنبه و یکشنبه

صبح تا ظهر

 

21

دکتر هارون آبادی

نرم افزار

19 و 20 تیرماه

صبح تا عصر

 

22

دکتر کمالی راد

مدیریت اجرایی

شنبه تا چهارشنبه

صبح تا ظهر

 

 
بازگشت

نگارش مجلدهاي صحافي پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

نگارش مجلدهاي صحافي پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

تاریخ: 1394/07/27

دانشجويان محترم مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به اطلاع مي رساند پيرو بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي از تاريخ1394/08/01 به بعد دانشجويان محترم مي بايست نگارش مجلدهاي صحافي و پرينت هاي آن را به صورت دورو انجام دهند.