کارمندان آزمایشگاه هیدرولیک

  نام ونام خانوادگی : احمد چاهکوتاهی
رشته تحصیلی : عمران
گرایش : عمران
مدرک تحصیلی : کارشناس
سمت : کارشناس آزمایشگاه
     
 

آزمایشگاه هیدرولیک

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه هیدرولیک

محل آزمایشگاه: ساختمان شماره 5

متراژ آزمایشگاه: 70

 

 

ردیف

 

 

نام دستگاه

 

شماره اموال

 

 

 

مارک دستگاه

 

کشور سازنده دستگاه

 

 

توضیحات

 

 

شماره سریال

سال خرید یا ساخت

1

کالیبراسیون فشارسنج

89250877

TQ

انگلستان

1390

2

ونتوری

89250887

TQ

انگلستان

1390

3

جت آب

89250886

TQ

انگلستان

1390

4

مرکز فشار

89250885

TQ

انگلستان

1390

5

کانال روباز

89250087

TQ

انگلستان

1390

6

افت انرژی در لوله

89250878

TQ

انگلستان

1390

7

نفوذپذیری

89250884

TQ

انگلستان

1390

8

هیدرواستاتیک

89250880

TQ

انگلستان

1390

9

اصطحکاک جریان

89250881

TQ

انگلستان

1390