کارمندان آزمایشگاه مقاومت مصالح

  نام ونام خانوادگی : مختار آذرنیوشان
رشته تحصیلی : عمران
گرایش : سازه
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
سمت : کارشناس آزمایشگاه
     
 

 آزمایشگاه مقاومت مصالح

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مقاومت مصالح

محل آزمایشگاه: ساختمان شماره 5

متراژ آزمایشگاه: 70

 

 

ردیف

 

 

نام دستگاه

 

شماره اموال

 

 

 

مارک دستگاه

 

کشور سازنده دستگاه

 

 

توضیحات

 

 

شماره سریال

سال خرید یا ساخت

1

کشش

1386

البرزکوشا

ایران

1380

2

پیچش الاستیک

89250776

گونت

آلمان

1387

3

پل معلق

89250777

گونت

آلمان

1387

4

خمش نامتقارن

1530

آزمون

ایران

1380

5

تیرپیوسته

89250774

گونت

آلمان

1387

6

تیر خمیده

89250774

گونت

آلمان

1387

7

خزش

89250772

گونت

آلمان

1387

8

ضربه

1531

آزمون

ایران

1380

9

پیچش پلاستیک

87250798

آزمون

ایران

1380

10

خستگی

1535

آزمون

ایران

1380

11

کمانش

87250798

البرز کوشا

ایران

1380

12

خرپا

89250775

گونت

آلمان

1387