کارمندان آزماشگاه بتن و مصالح

  نام ونام خانوادگی : احمد چاهکوتاهی
رشته تحصیلی : عمران
گرایش : عمران
مدرک تحصیلی : کارشناس
سمت : کارشناس آزمایشگاه
     
 

آزمایشگاه بتن و مصالح

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه بتن و مصالح

محل آزمایشگاه: ساختمان شماره 5

متراژ آزمایشگاه: 70

 

 

ردیف

 

 

نام دستگاه

 

شماره اموال

 

 

 

مارک دستگاه

 

کشور سازنده دستگاه

 

 

توضیحات

 

 

شماره سریال

سال خرید یا ساخت

1

ویکات

93250006

فراز تجهیز

ایران

1389

2

کششی ملات

87250209

به آزما

ایران

1387

3

فشاری ملات

1478

به آزما

ایران

1380

4

خمشی ملات

87250250

به آزما

ایران

1380

5

جک بتن شکن

87250248

ای ال ای

ایران

1385

6

ارشمیدس

1444

به آزما

ایران

1387

7

میکسر بتن

87250203

آ ال کو

ایران

1387

8

لس آنجلس

87250201

به آزما

ایران

1385

9

هوای بتن

87250202

به آزما

ایران

1385