کارمندان کارگاه مدار فرمان

  نام ونام خانوادگی : علی حسین حیدری
رشته تحصیلی :  
گرایش :  
مدرک تحصیلی : کارشناسی
سمت : کارشناس آزمایشگاه
     
 

کارگاه مدارفرمان

نوع کارگاه:  مدار فرمان وقدرت                                                                                                       

نام دستگاه به فارسی: مجموعه کامل ست مدار فرمان همراه با قدرت

توضیحات:جهت یادگیری وطراحی مدارات فرمان و قدرت یادگیری راه اندازی موتورهای القایی ستاره مثلث موتورهای چند سرعته  دالا ندر آسانسور وتکفاز

 

 

دستگاه: مجموعه کامل ست مدار فرمان

کارگاه

تعداد ست

متعلقات روی برد اصلی

موتور

متعلقات روی برد جانبی

خدمات

مدار فرمان وقدرت           

       8

کنترل فاز- تایمر- کنتا کتور-کانکشن- شستی استاپ استارت دوبل ودوقلو – فیوزها

سه ضرب- چهار ضرب- ستاره مثاث- دالاندر-تکفاز

دیمر- فتوسل- میکروسوییچ-رله بی متال-تایمر-

اموزش مدار فرمان و قدرت