کارمندان آزمایشگاه مدار منطقی ودیجیتال

نام ونام خانوادگی : مهری بافنده
رشته تحصیلی : مهندسی برق
گرایش : مخابرات
مدرک تحصیلی : کارشناسی 
سمت : کارشناس آزمایشگاه
     
 

آزمایشگاه مدار منطقی ودیجیتال

نوع آزمایشگاه:  مدارهای منطقی                                                                                                  

نام دستگاه به فارسی: مجموعه مدار منطقی ودیجیتال

نام دستگاه به انگلیسی: logical circuit

توضیحات: ست مدار منطقی به حسب یادگیری آزمایشهای مدار منطقی و نیز طراحی مدارات منطقی خریداری و ساخته شده اند.در کنار این ست ها فانکشن ژنراتور و منبع تغذیه واسکوپ جهت آزمایش و طراحی مدارات ترکیبی الکترونیکی منطقی توزیع شده است.در این آزمایشگاه میتوان کلیه تستهای چیپ ست ها- بردهای الکترونیکی ،تستر ای سی ها ، فیلیپ فلاپ ها و... انجام داد

 

 

دستگاه:ست منطقی ودیجیتال

شرکت

مدل

تعداد ست

منبع تغذیه

فانکشن ژنراتور

نوع مدار قابل ازمایش

برد بورد

پالسر

لاجیک پراپ

انواع گیت

خدمات

ازمایشگاه دیجیتال

Jedt

304

10

ثابت و متغیر

100khz

ttl

دیجیتال

انالوگ

3عدد

دارد

دارد

دارد

یادگیری مدارات منطقی دیجیتال معماری