برگزاری محفل انس با قرآن کریم به مناسبت مولودها ی ماه شعبان در سالن شهید قاسم احمدی

 

برگزاری محفل انس با قرآن کریم به مناسبت مولودها ی ماه شعبان در سالن شهید قاسم احمدی مورخه 1394/07/05 با حضور قاری بین المللی حاج عباس هاشمی و گروه تواشیح قدر بوشهر در مجتمع آموزشی عالی شهر