بازگشت

کنفرانس ملی شمس تبریزی

کنفرانس ملی شمس تبریزی از زادگاه تا بارگاه

تاریخ: 1394/05/05

کنفرانس ملی شمس تبریزی
تاریخ شروع: سه شنبه 07 مهر 1394
تاریخ پایان: چهارشنبه 08 مهر 1394
مکان: سایر - خوی
گروه بندی: علوم انسانی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]
برگزار کننده: تولیت آرامگاه شمس تبریزی
تلفن تماس با دبیرخانه: 04436261400
نمابر:
آدرس سایت: www.shamstabrizi.ir
آدرس ایمیل: shamsconf@shamstabrizi.irموضوعات:
1. عرفان و عرفای آذربایجان و خراسان در قرن هفتم و قبل از آن
• ممیزات و مختصات عرفان آذربایجان و چهره های برجستة آن در روزگار شمس و قبل از آن
• عرفان آذربایجان و عرفای برجسته آن در روزگار شمس و قبل از آن
• معرفی دست نوشته های ناشناخته و خطی به جا مانده از عرفای آذربایجان
• تحلیل و نقد تحقیقات انجام یافته درباره عارفان آذربایجان
2. شمس تبریزی در گذر تاریخ
• شخصیت تاریخی شمس تبریزی
• مدارک و اسناد حضور ، درگذشت و خاکسپاری شمس تبریزی در خوی
• شمس تبریزی در روزگار قبل و بعد از دیدار با مولانا
3. شمس تبریزی ، عرفان و عرفا
• عرفان شمس تبریزی و شخصیت عرفانی وی
• شمس تبریزی و حوزه عرفانی تبریز
• سیمای عارفان مسلمان در آینه مقالات شمس
4. شمس تبریزی و دنیای معاصر
• آموزه های اخلاقی شمس برای انسان معاصر
• زندگی اصیل از نظرگاه شمس تبریزی
• معنای زندگی از دیدگاه شمس تبریزی
• شمس تبریزی و بحران های معنوی معاصر
5. شمس تبریزی و مولوی
• ویژگی های شخصیتی و عرفانی مولوی ، قبل و بعد از ملاقات با شمس تبریزی
• چرایی و چگونگی تاثیرپذیری مولوی از شمس تبریزی
• مقایسه اندیشه های شمس و مولوی
• سیمای مولانا در مقالات شمس
• سیمای شمس در آثار مولانا
6. شمس و مقالات
• بررسی ژانر مقالات در ادبیات عرفانی
• اعترافات شمس در مقالات
• ارزش های زبانی و ادبی مقالات
7. کارنامه شمس پژوهی
• شمس پژوهی در ایران و جهان
• معرفی، تحلیل و نقد تحقیقات انجام یافته درباره شمس تبریزی
توضیحات تکمیلی:
تولیت مقبره شمس تبریزی با حمایت سازمانها و نهادهای علمی و اجرایی با هدف توسعه زیرساخت های علمی و تحقیقاتی ، مجموعه کنفرانس های علمی را در دستور کار خود قرار داده است و سعی بر آن است که کنفرانس های بین المللی شمس به صورت سالانه برگزار شود. برگزاری پیوسته کنفرانس ها فرصتی برای گردهم آیی اندیشمندان و پژوهشگران حوزه عرفان و ادبیات ، و فراگیری معنویت و اخلاق را در میان مردم فراهم می آورد. در این زمینه وجود مقبره شمس تبریزی در شهرستان خوی فرصتی مضاعف فراهم نموده است.