بازگشت

اطلاعیه:اعضای محترم هیات علمی گروه های برق، کامپیوتر و هنر

اطلاعیه:اعضای محترم هیات علمی گروه های برق، کامپیوتر و هنر

تاریخ: 1394/10/23

اطلاعیه: اعضای محترم هیات علمی گروه های برق، کامپیوتر و هنر خواهشمند است رزومه خود را جهت ارائه و ثبت در کریدور فناوری استان حداکثر تا تاریخ 26/10/94 به آدرس ایمیل piaub93@gmail.com ارسال فرمایید با تشکر حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر