بازگشت

نگارش مجلدهای صحافی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

نگارش مجلدهای صحافی پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

تاریخ: 1394/07/27

دانشجويان محترم مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به اطلاع مي رساند پيرو بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي از تاريخ1394/08/01 به بعد دانشجويان محترم مي بايست نگارش مجلدهاي صحافي و پرينت هاي آن را به صورت دورو انجام دهند. پ‍‍ژوهش دانشكده تحصيلات تكميلي