انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر تاریخ: 96/07/18 دکتر فرهاد رهبر با صدور حکمی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر و واحد بوشهر را منصوب کرد. دکتر فرهاد رهبر در...
— 20 تعداد آیتم های هر صفحه
نمایش 141 - 141 از 141 نتیجه