مقابله با کرونا جدی‌ترین فعالیت قرارگاه جهادی استان بوشهر

مقابله با کرونا جدی‌ترین فعالیت قرارگاه جهادی استان بوشهر تاریخ: 98/12/21 عبدالهی تشریح کرد؛ مقابله با کرونا جدی‌ترین فعالیت قرارگاه جهادی استان بوشهر ...

دولت هند گرفتار خشم مسلمانان جهان اسلام می‌شود

دولت هند گرفتار خشم مسلمانان جهان اسلام می‌شود تاریخ: 98/12/21 تشکلات سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر: دولت هند گرفتار خشم مسلمانان جهان اسلام می‌شود تشکلات سیاسی دانشگاه...

محکومیت سکوت رسانه‌ دولت‌های اسلامی در کشتار مسلمانان هند

محکومیت سکوت رسانه‌ دولت‌های اسلامی در کشتار مسلمانان هند تاریخ: 98/12/20 با صدور بیانیه‌ای صورت گرفت؛ محکومیت سکوت رسانه‌ دولت‌های اسلامی در کشتار مسلمانان هند استادان...

از تجهیز کلاس‌های غیرحضوری تا نیاز دانشجویان به آموزش و اینترنت پرسرعت

از تجهیز کلاس‌های غیرحضوری تا نیاز دانشجویان به آموزش و اینترنت پرسرعت تاریخ: 98/12/20 دانشگاه برخط؛ آموزش الکترونیک ـ عبدالهی تشریح کرد؛ از تجهیز کلاس‌های غیرحضوری تا نیاز...

رونمایی از قایق‌ «کاتاماران» به‌زودی/ ژل‌های درمانی و پاک‌کننده‌ها در مقیاس کوچک تولید می‌شود

رونمایی از قایق‌ «کاتاماران» به‌زودی/ ژل‌های درمانی و پاک‌کننده‌ها در مقیاس کوچک تولید می‌شود تاریخ: 98/12/20 مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر خبر داد؛ رونمایی از...

تولید ماسک با استفاده از الیاف میکروبافت و ساختاری جدید

تولید ماسک با استفاده از الیاف میکروبافت و ساختاری جدید تاریخ: 98/12/17 معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر خبر داد؛ تولید ماسک با استفاده از الیاف میکروبافت و ساختاری...

بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری برای انتقال مطالب درسی به دانشجویان

بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری برای انتقال مطالب درسی به دانشجویان تاریخ: 98/12/13 عبدالهی تأکید کرد: بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناوری برای انتقال مطالب درسی به دانشجویان ...

۳ مرکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر فعال هستند/ مهارت‌ورزی دانشجویان در دستور کار

۳ مرکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر فعال هستند/ مهارت‌ورزی دانشجویان در دستور کار تاریخ: 98/11/13 مدیر خدمات پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر: ۳ مرکز تحقیقاتی...

دشمنان با ارائه آمار دروغ از شیوع کرونا به‌دنبال ضربه به ایران هستند

دشمنان با ارائه آمار دروغ از شیوع کرونا به‌دنبال ضربه به ایران هستند تاریخ: 98/12/12 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر: دشمنان با ارائه آمار دروغ از شیوع کرونا به‌دنبال...

انتصاب‌های جدید برای پیشرفت مجموعه دانشگاه انجام می‌شود

انتصاب‌های جدید برای پیشرفت مجموعه دانشگاه انجام می‌شود تاریخ: 98/12/11 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر: انتصاب‌های جدید برای پیشرفت مجموعه دانشگاه انجام می‌شود رئیس...

رئیس جدید روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر معرفی شد

رئیس جدید روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر معرفی شد تاریخ: 98/12/11 رئیس جدید روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر معرفی شد رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد...

شرایط برای تعالی و توسعه علمی و اخلاقی دانشگاه مهیاست

شرایط برای تعالی و توسعه علمی و اخلاقی دانشگاه مهیاست تاریخ: 98/12/06 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر: شرایط برای تعالی و توسعه علمی و اخلاقی دانشگاه مهیاست دبیر هیئت...

هدف هیئت‌های اندیشه‌ورز تعالی علوم انسانی و متعالی کردن جامعه است

هدف هیئت‌های اندیشه‌ورز تعالی علوم انسانی و متعالی کردن جامعه است تاریخ: 98/12/05 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر: هدف هیئت‌های اندیشه‌ورز تعالی علوم انسانی و متعالی...

ارتقای جایگاه علوم انسانی مهم‌ترین هدف معاونت علوم انسانی است

ارتقای جایگاه علوم انسانی مهم‌ترین هدف معاونت علوم انسانی است تاریخ: 98/12/05 گلشنی: ارتقای جایگاه علوم انسانی مهم‌ترین هدف معاونت علوم انسانی است معاون مرکز مطالعات،...

نباید فاصله‌ای میان ارکان دانشگاه با دانشجویان ایجاد شود

نباید فاصله‌ای میان ارکان دانشگاه با دانشجویان ایجاد شود تاریخ: 98/12/04 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر: نباید فاصله‌ای میان ارکان دانشگاه با دانشجویان ایجاد شود ...

کلاس های درس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر تعطیل شد/ فعالیت اداری دانشگاه تا پایان هفته برقرار است

کلاس های درس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر تعطیل شد/ فعالیت اداری دانشگاه تا پایان هفته برقرار است تاریخ: 98/12/04 اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی: کلاس های درس...

بسیج با رویکرد جدید پاسخگوی نیازهای جامعه است

بسیج با رویکرد جدید پاسخگوی نیازهای جامعه است تاریخ: 98/12/03 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر: بسیج با رویکرد جدید پاسخگوی نیازهای جامعه است رئیس دانشگاه آزاد اسلامی...

اقتصاد، سیاست و معیشت در گرو انتخاب اصلح

اقتصاد، سیاست و معیشت در گرو انتخاب اصلح تاریخ: 98/12/01 در نشست انتخاباتی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر مطرح شد؛ اقتصاد، سیاست و معیشت در گرو انتخاب اصلح نماینده رئیس دانشگاه...

ویژگی‌های دیجیتال مارکتینگ چیست؟

ویژگی‌های دیجیتال مارکتینگ چیست؟ تاریخ: 98/12/01 در سمینار دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر تشریح شد؛ ویژگی‌های دیجیتال مارکتینگ چیست؟ نخستین سمینار دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه...

بانوان نقش سازندگی در خانواده و جامعه برعهده دارند

بانوان نقش سازندگی در خانواده و جامعه برعهده دارند تاریخ: 98/11/30 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر: بانوان نقش سازندگی در خانواده و جامعه برعهده دارند رئیس دانشگاه...