بازگشت

فعالیت‌های دانشگاهی به صورت سنتی پاسخگوی نیاز امروز نیست

فعالیت‌های دانشگاهی به صورت سنتی پاسخگوی نیاز امروز نیست

تاریخ: 97/03/07

رئیس واحد بوشهر:
فعالیت‌های دانشگاهی به صورت سنتی پاسخگوی نیاز امروز نیست
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با بیان اینکه با توجه به محدودیت زمانی در روند حل مشکلات، انجام فعالیت های دانشگاهی به صورت قبل و سنتی پاسخگوی نیاز امروز نخواهد بود، عنوان کرد: باید تصمیم گیری‌ها دقیق‌تر و حساب شده‌تر باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر اسماعیل عبدالهی در دیدار جداگانه با اعضای گروه‌های آموزشی حسابداری، مهندسی هسته‌ای و حقوق با بیان اینکه باید تیم‌های پژوهشی در همه گروه‌های آموزشی فعال تر شوند، اظهار کرد: «گروه های تخصصی – آموزشی، یکی از ارزشمندترین سرمایه های دانشگاه محسوب می شوند که نقش بسزایی در تحقق اهداف جدید و متعالی دانشگاه در عرصه های مختلف دارند.»
وی با تأکید بر اینکه شرایط و مقتضیات جامعه تغییر کرده و به تبع آن مأموریت‌های دانشگاه نیز گسترده تر شده است، تشریح کرد: «باید با نگاه آگاهانه به خود، سرمایه‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم.»

رئیس واحد بوشهر با تأکید بر اینکه یکی از اصلی ترین وظایف گروه‌های آموزشی هدایت و حمایت دانشجویان است، تشریح کرد: «گروه‌های آموزشی با سوق دادن پایان نامه ها و رساله های آموزشی به سمت نیازهای علمی و واقعی کشور، در رفع کاستی ها و کمبودها نقش بسزایی دارند.»
این مسئول ادامه داد: «خدمت رسانی و آموزش نسل جوان را به عنوان یک وظیفه خطیر و با ارزش والای دینی و اسلامی دانسته و به آن معتقد و پایبندیم.»
دبیر هیأت امنای استان بوشهر خاطرنشان کرد: «باید با افزایش توان و تحرک بیشتر در بخش پژوهش به ویژه راه اندازی مراکز تحقیقاتی برگزاری دوره‌های تخصصی و آموزشی، پیگیری طرح‌های پژوهشی و ... موجب رونق بخشی فعالیت دانشگاه شد.»
عبداللهی با توجه به سیاست‌های جدید دانشگاه، گروه‌های تخصصی را از ارکان عملیاتی و راهبردی دانشگاه دانست و خواستار ارائه برنامه های عملیاتی و همکاری بیشتر مدیران و اعضای گروه های آموزشی شد.