بازگشت

طرح سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در واحد بوشهر اجرا شد

طرح سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در واحد بوشهر اجرا شد

تاریخ: 97/02/25

به مناسبت هفته جوان؛
طرح سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در واحد بوشهر اجرا شد
طرح سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به مناسبت هفته جوان و به همت کانون دانشجویی ذهن زیبا و با همکاری حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد بوشهر در این واحد دانشگاهی اجرایی شد و بیش از 500 نفر، خدماتی پزشکی مانند تست قند خون، اندازه گیری قد، وزن و سنجش فشارخون رایگان دریافت کردند.
دکتر باقر گرگین معاون دانشجویی و فرهنگی واحد بوشهر با بیان اینکه طرح کمک های اولیه، تست قند و فشار خون با مشارکت هلال احمر و کانون دانشجویی ذهن زیبا اجرایی شد، گفت: «با توجه به اهمیت سلامت آحاد جامعه و نقش پررنگ دانشجویان و اقشار فرهیخته در آگاه سازی، پیشگیری و اطلاع رسانی، اجراشدن چنین برنامه های پزشکی – فرهنگی، تلنگری برای توجه بیشتر در شکل دهی جامعه سالم خواهد بود.»
گرگین با تشریح دیگر فعالیت های ارائه شده به دانشجویان توسط مرکز مشاوره واحد بوشهر در طرح های پایش سلامت جسمی و روانی، اظهار کرد: «این مرکز در حوزه تندرستی و مشاوره ورزشی، پایش سلامت وضعیت جسمانی دانشجویان را مورد ارزیابی قرار می دهد که بخش اول آن اندازه گیری قد، وزن، فشارخون، بررسی ساختار اسکلتی و قامتی و بخش دوم آزمون آمادگی جسمانی شامل انعطاف پذیری، قدرت پا، تست ورزشی معمول است.»

معاون دانشجویی و فرهنگی واحد بوشهر با اعلام رئوس مشاوره های روانی مرکز مشاوره واحد بوشهر، ادامه داد: «فعالیت های پیشگیرانه و درمانی مانند حضور روانشناس متخصص، راهنمایی و مشاوره تحصیلی، مشاوره پیش از ازدواج، راه اندازی کانون های دانشجویی همیاران سلامت، مشاوره تلفنی، سخنرانی و کارگاه های آموزشی و در خصوص فعالیت های درمانی، خدماتی چون خانواده درمانی، مشاوره گروهی، روان درمانی فردی، ارائه خدمات مشاوره در خوابگاه از جمله مهم ترین برنامه ها در فعالیت های درمانی واحد بوشهر محسوب می شوند.»
در حاشیه برگزاری این طرح، بروشورها و ویژه نامه های آموزشی در حوزه سلامت توزیع شد.