بازگشت

توسعه فعالیت‌های دانشگاهی با بهره‌گیری از مزیت‌های استانی

توسعه فعالیت‌های دانشگاهی با بهره‌گیری از مزیت‌های استانی

تاریخ: 97/02/18

در دیدار با منتخبان پژوهشگر بوشهر تأکید شد؛
توسعه فعالیت‌های دانشگاهی با بهره‌گیری از مزیت‌های استانی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه بهره گیری مطلوب از مزیت‌های استانی در کنار ظرفیت‌های دانشگاهی، راهکار برون رفت از چالش‌هاست، گفت: باید تلاش کرد تا دانشگاه و تخصص دانشگاهی را در عرصه‌های صنعتی، کشاورزی، دریایی و ... برای حصول نتایج مطلوب و بهینه، بیش از پیش وارد کنیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر اسماعیل عبداللهی در نشست هم اندیشی با منتخبان پژوهشی استان بوشهر با بیان اینکه تشکیل جلسات و مشارکت در نشست های هم اندیشی را باید یک وظیفه و الزام قلمداد کرد، گفت: «ماهیت و دغدغه تشکیل این گونه جلسات، موجب توسعه و پیشرفت سازمان و در نهایت کشور است.»
عبداللهی با بیان اینکه صرف نظر از هر عقیده، نظر، جهت گیری فکری و تضادها باید در خدمت شکوفایی ایران اسلامی بود، خاطرنشان کرد: «بخش مهم برگزاری جلسات مشورتی، استدلال، هم اندیشی، تضارب و کسب نظر از کارشناسان حوزه های مختلف است تا بتوان در چارچوب قوانین و متناسب با نیازها مسائل را مدیریت کرد.»

وی با تأکید بر اینکه دستیابی به نتایج مثبت و سودمند، نیازمند همدلی و همگرایی است، تشریح کرد: «هیچ فردی به تنهایی کامل نیست و برای تولید یک تصمیم درست و راهبردی، استفاده از تجربیات ارزشمند دیگران کارگشا است.»
این مسئول با بیان اینکه چالش های امروز در دانشگاه آزاد اسلامی فقط مربوط به این دانشگاه نیست و همه مراکز آموزش عالی دست به گریبان هستند، عنوان کرد: «ظرفیت ها و پتانسیل های انسانی متخصص و تجهیزات، وجه متمایز دانشگاه آزاد اسلامی با سایر مراکز است.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه بسترهای مناسب برای ورود این دانشگاه در عرصه های مختلف فراهم شده است، تصریح کرد: «با توجه به زیرساخت های مهم دانشگاه، باید دقیق تر و جدی تر در همه عرصه ها ورود کرد.»
وی افزود: «باید با افزایش توان و تحرک بیشتر در بخش پژوهش به ویژه راه اندازی مراکز تحقیقاتی از طرق مختلفی چون دوره های آموزشی، طرح های پژوهشی و ... موجب رونق بخشی فعالیت دانشگاه شد.»

دبیر هیأت امنای استان بوشهر با تأکید بر اینکه اساس دانشگاه بر گروه های تخصصی استوار است، اظهار کرد: «مکمل فعالیت دانشگاه، توسعه فعالیت های دانشگاهی با بهره گیری از مزیت های متنوع و مختلف گردشگری، کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی، شیلاتی است.»
عبداللهی با بیان اینکه تحقق این موارد با توجه به تفاهم نامه های منعقده با بسیاری از نهادها و سازمان های استان و اشتیاق آنان برای همکاری مثمرثمر و دوجانبه دور از دسترس نیست، یادآور شد: «فعالیت در زمینه های سودمند اجتماعی علاوه بر کمک به حل کاستی های دانشگاه، موجب رضایتمندی عمومی و ثبت نام نیک در اذهان خواهد بود.»