بازگشت

نظام جامع حاکم بر دانشگاه آزاد اسلامی، گره‌گشای بسیاری از چالش‌هاست

نظام جامع حاکم بر دانشگاه آزاد اسلامی، گره‌گشای بسیاری از چالش‌هاست

تاریخ: 97/02/10

دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه نظام جامع حاکم بر دانشگاه آزاد اسلامی، گره‌گشای بسیاری از چالش‌های دانشگاه است، گفت: این نظام جامع علمی، آموزشی، پژوهشی و اداری، دانشگاه آزاد اسلامی را به دانشگاهی پیشرو در همه عرصه‌ها تبدیل کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر اسماعیل عبداللهی در جلسه هیأت رئیسه این واحد دانشگاهی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی با شتاب در مسیر استانداردسازی، توسعه و پاسخ به همه نیازهای کشور و جوانان قرار گرفته است، اظهار کرد: «در این راستا باید تیم های پژوهشی در تمامی گروه های آموزشی فعال تر شوند.»
عبداللهی یکی از اهداف دانشگاه ها را ترویج علوم در جامعه و ساخت جامعه متفکر دانست و ادامه داد: «گروه های تخصصی – آموزشی، یکی از ارزشمندترین دارایی های دانشگاه محسوب می شوند که نقش بسزایی در تحقق اهداف جدید و متعالی دانشگاه در عرصه های مختلف دارند.»
رئیس واحد بوشهر با تأکید بر اینکه فعالیت ها در دانشگاه باید گروهی و با همکاری و حمایت همه بخش ها صورت گرفته تا دستاورد های مطلوب علمی و اجتماعی حاصل شود، تشریح کرد: «نتایج حاصل از فعالیت های فردی، اغلب ریشه کاربردی و عامه پسند ندارند و بیشتر جنبه ارضای خواسته های شخصی در مباحث علمی و پژوهشی است.»
دبیر هیأت امنای استان بوشهر با بیان اینکه طرح های درآمدزایی، دانش بنیان و پژوهشی در دانشگاه بسیار مورد تأکید و حائز اهمیت است، تصریح کرد: «طرح های برون دانشگاهی در قالب همکاری و تفاهم نامه ها با دیگر نهادها، بسیار سودمند خواهد بود که برکات اثرگذاری در دانشگاه و جامعه خواهد داشت.»
عبداللهی با بیان اینکه همه سازمان ها از به کار گیری توانمندی های دانشگاه در رفع چالش های خود، استقبال می کنند، افزود: «با برنامه ریزی های مناسب باید نهایت استفاده از این بستر مناسب را داشته باشیم.»