بازگشت

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان

تاریخ: 1400/08/11

قائدی خبر داد؛
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از قرارگرفتن عضو هیئت علمی این واحد دانشگاهی در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان خبر داد.
حامد قائدی در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر از قرارگرفتن عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس پژوهشی که توسط دانشمندان دانشگاه استنفورد انجام شد، فهرست بیش از ۱۰۰ هزار دانشمند پراستناد در همه رشته‌ها و نیز دانشمندان دو درصد برتر حوزه‌های علمی شناسایی و معرفی شد.
وی افزود: در این گزارش که ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ در سایت Elsevier منتشر شده، حسین اسماعیلی عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان این واحد دانشگاهی در لیست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.

معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر یادآور شد: در این پژوهش که بر اساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس انجام پذیرفته است، دانشمندان را در پنج حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶ رشته بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی کرده است. همچنین شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی انتشار حداقل پنج مقاله بود که در مجموع تقریباً هشت میلیون دانشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند که در لیست نهایی علاوه بر یک صد هزار نفر برتر، دو درصد برتر هر حوزه موضوعی نیز به فهرست نهایی اضافه شد.
قائدی عنوان کرد: این پژوهش، دانشمندان را در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ رشته طبقه‌بندی کرده و بر اساس شاخص‌های زیر ارزیابی و انتخاب شده‌اند.
Citations
H-index
Co-authorship adjusted hm-index
Citations to papers in different authorship positions
A composite indicator
که نتایج این رتبه بندی از طریق آدرس https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/۳ نیز قابل مشاهده است.