بازگشت

ایجاد آزمایشگاه تخصصی و کاربردی کنسرسیوم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر

ایجاد آزمایشگاه تخصصی و کاربردی کنسرسیوم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر

تاریخ: 1400/07/21

نکیسا خبر داد؛
ایجاد آزمایشگاه تخصصی و کاربردی کنسرسیوم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
رئیس دبیرخانه کنسرسیوم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر دانشگاه آزاد اسلامی از ایجاد آزمایشگاه تخصصی و کاربردی کنسرسیوم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در استان بوشهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، مهدی نکیسا در جلسه کارگروه‌های پژوهشی مرکز تحقیقات انرژی‌های نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با بیان اینکه مراکز تحقیقاتی به‌منظور پاسخگویی به نیازهای علمی و پژوهشی کشور و با تمرکز بر موضوعات ویژه در کنار کسب درآمد برای دانشگاه ایجاد شده‌اند، اظهار کرد: انرژی‌های نو و تجدیدپذیر بر مبنای علوم دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین زمینه‌های توسعه‌ای و درآمدزایی است که علاوه بر تأمین انرژی، آسیب کمتری به محیط زیست وارد می‌کند.
رئیس مرکز تحقیقات انرژی‌های نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای اعضای هیئت علمی در استان بوشهر در زمینه فنی و مهندسی عنوان کرد: بهره‌گیری از خردجمعی، برنامه‌ریزی راهبردی، تدوین نقشه راه، بهره‌گیری از توانایی‌های اعضای هیئت‌علمی قطعاً نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف و برنامه‌های اثرگذار دارد.

در این نشست رؤسای گروه‌های پژوهشی به بیان برنامه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند که تجهیز آزمایشگاه‌ها براساس مأموریت‌ها و اهداف مرکز تحقیقات، طرح‌های برون‌دانشگاهی، برندسازی و معرفی توانمندی‌ها، فعال‌سازی گروه‌های تخصصی رشته‌های تحصیلی در استان، چگونگی مشارکت در برنامه‌های دیگر سازمان‌ها و جلب اعتماد عمومی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین طرح‌های پیشنهادی که قابلیت اجرا در مرکز تحقیقات انرژی‌های نو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دارند، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر انجام طرح‌های برون‌دانشگاهی و هماهنگی برای ایجاد آزمایشگاه تخصصی و کاربردی کنسرسیوم انرژی‌های نو و تجدیدپذیر دانشگاه تأکید شد.