بازگشت

۳ مرکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر مجوز فعالیت گرفت

۳ مرکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر مجوز فعالیت گرفت

تاریخ: 99/12/26

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر :
۳ مرکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر مجوز فعالیت گرفت
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر از صدور مجوز برای راه‌اندازی ۳ مرکز تحقیقاتی جدید در این استان خبر داد.
دکتر اسماعیل عبدالهی با اعلام خبر صدور مجوز راه‌اندازی سه مرکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر گفت: با همت و تلاش همکاران استانی و حمایت‌های سازمان مرکزی دانشگاه، سه مرکز تحقیقاتی علوم‌ ورزشی، فرهنگ و تمدن خلیج‌ فارس و علوم رفتاری با تأییدیه کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر و فعالیت در استان اخذ کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر با تأکید بر اینکه راه‌اندازی مراکز تحقیقاتی در راستای مأموریت‌ها و رسالت‌های جدید دانشگاه و با هدف مدیریت و هدایت راهبردی منابع، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها در حال انجام است، توضیح داد: رویکرد این برنامه‌ها، تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، درآمدزایی و نیز ارتباط مؤثر با صنایع و جامعه است.
وی با تأکید بر تغییر رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی به سمت احساس تعهد و مسئولیت اجتماعی و تحقق شعار حل مسئله به عنوان شعار‌محوری دانشگاه، افزود: توجه به تولید علم و اقتصاد منطقه، تأکید بر ظرفیت‌های عظیم نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، فراهم کردن بستر مورد نیاز طرح‌های پژوهشی هم‌راستا با نیازهای منطقه‌ای و ملی، گسترش فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیئت علمی از جمله مواردی است که با راه‌اندازی مراکز تحقیقاتی به‌دنبال تحقق آن هستیم.
عبدالهی با بیان اینکه مراکز تحقیقاتی نخل، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و آبزیان گرمسیری در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در حال فعالیت هستند، بیان کرد: با توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های دانشگاهی و مزیت‌های استانی، آینده به‌دنبال ایجاد مراکز تحقیقاتی دیگری مانند دریا و دریانوردی، تجارت و گمرکات، امنیت شبکه، هنر و معماری، نفت و گاز، گردشگری و هسته‌ای در استان هستیم.