بازگشت

اجرای طرح فرهنگی «بینش مطهر» در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر

اجرای طرح فرهنگی «بینش مطهر» در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر

تاریخ: 99/12/06

با امضای تفاهم‌نامه صورت گرفت؛
اجرای طرح فرهنگی «بینش مطهر» در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر
دبیرخانه «بینش مطهر» دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر تشکیل و با برگزاری نخستین نشست شورای هماهنگی فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دبیرخانه «بینش مطهر» با امضای تفاهم‌نامه میان دانشگاه آزاد اسلامی و شعبه بوشهر طرح بینش مطهر تشکیل و با برگزاری نخستین نشست شورای هماهنگی فعالیت خود را آغاز کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در این نشست با ابراز امیدواری از برگزاری دوره‌های پرمحتوا در قالب این طرح فاخر اظهار کرد: در این طرح آثار یکی از بزرگ‌ترین و مؤثرترین اندیشمندان تدریس می‌شود.

دکتر اسماعیل عبدالهی با بیان اینکه «بینش مطهر» طرحی وزین است که با محور آثار شهید مرتضی مطهری و با اهدافی مانند کادرسازی و کادریابی، تربیت مربی و مدرس، ایجاد پشتوانه و نظام فکری منسجم برای پاسخگویی به شبهات و زمینه‌ساز اندیشه ظهور برگزار می‌شود، توضیح داد: کتب و آثار اصیل و ارزشمندی که از استاد به‌جامانده، حاصل بنیان فکری متعالی و ناشی از یک ذهن خالص و مطهر است.

وجوه بسیار بزرگی در نظام فکری شهید مطهری وجود دارد
وی با بیان اینکه وجوه بسیار بزرگی در نظام فکری شهید مطهری وجود دارد، متذکر شد: اندیشه‌های این عالم برجسته که در روند به بار نشستن انقلاب بسیار مؤثر بود، مورد وفاق و قبول تمامی گروه‌ها و افراد است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با تأکید بر اینکه باید از جوان انقلابی به‌عنوان یک سرمایه ملی و انقلاب حفاظت و صیانت کرد، تبیین کرد: نباید اجازه داد تا استانداردهای انقلاب و نظام شکوهمند اسلامی دستخوش تغییر و خدشه شود.

دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با ابراز خرسندی از استقبال اعضای هیئت علمی استان بوشهر از حضور در طرح ملی «بینش مطهر» خاطرنشان کرد: این دوره‌های فاخر که رویکرد تربیتی، فرهنگی و معرفتی دارند، موجب تغییر اثربخش نگاه و روش خواهند شد.