بازگشت

انقلاب اسلامی تحولی شگرف در شکل و محتوای حکومت ایران به‌وجود آورد

انقلاب اسلامی تحولی شگرف در شکل و محتوای حکومت ایران به‌وجود آورد

تاریخ: 99/11/20

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر:
انقلاب اسلامی تحولی شگرف در شکل و محتوای حکومت ایران به‌وجود آورد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر گفت: انقلاب اسلامی ایران باعث تحولی شگرف در شکل حکومت ایران شد و از حکومتی استبدادی به حکومتی جمهوری و مردم‌سالار تغییر کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر اسماعیل عبدالهی در جلسه بزرگداشت دهه مبارک فجر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با تبریک ایام‌الله پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران باعث تحولی شگرف در شکل حکومت ایران شد و از حکومتی استبدادی، منقطع از اندیشه‌های دینی و رأی مردم، وابسته به دول شرق و غرب به حکومتی جمهوری و مردم‌سالار تغییر کرد.

وی افزود: از منظر محتوایی نیز حکومت ایران پس از انقلاب تغییر کرده و اغلب حکومت‌های جمهوری در جهان، بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی ارتباط و اتصال با خالق جهان هستی را قطع کرده و بر عقل انسانی تکیه کرده‌اند؛ اما انقلاب اسلامی ایران مبانی و جهت حکومت جمهوری را تغییر داد و آن را به سوی تعالیم دینی، مقدسات و شریعت و مقاصدی که مقبول شرع است، تغییر داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر اسلامی بودن جمهوری ایران را محتوای آن دانست و عنوان کرد: حکومت اسلامی ایران با تغییر شکل و محتوا به خدا و مردم متصل شد. عبور از بسیاری از چالش‌ها به‌واسطه امدادهای آسمانی و حضور مردم دلیل ماندگاری و بالندگی انقلاب شده است.

عبدالهی مطرح کرد: تحول مدنظر امام از دیدگاه حقوقی، تحول در شکل و ماهیت حکومت و ایجاد حکومتی مبتنی بر اندیشه‌های دینی و خواسته‌های ملی و دلباخته و وابسته به موازین اسلام و نیازهای جامعه بود. مردم با این انقلاب، بستر حقوقی جدید و قابل عرضه به جهان از ایران تمدن‌ساز را احیا و استمرار بخشیدند و وقتی صحبت از شکل حکومت می‌شود، مقصود شکل سلطنتی، مردمی و یا ترکیبی از آن است.

جامعه به بنیادها و توجیهات حقوقی نیازمند است وی تشریح کرد: انقلاب اسلامی ایران از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته؛ اما یکی از منظرهایی که انقلاب از آن دیدگاه کمتر مورد توجه و نقد قرار گرفته، منظر حقوقی بوده در حالی که انقلاب اسلامی ایران پشتوانه جدی حقوقی دارد و بررسی و تعمق در ابعاد حقوقی انقلاب بسیار راه‌گشا و متقاعدکننده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر توضیح داد: جامعه به بنیادها و توجیهات حقوقی نیازمند است و همگان باید به آن اشراف داشته باشند. هر خواسته‌ای که برگرفته از معتقدات خود مردم باشد، باید از آن دفاع کرد. در انقلاب اسلامی شعارها تبدیل به قانون شد. یکی از مهم‌ترین شعارها، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. این شعار بنیادی برگرفته از غلیان احساسات نبوده و پس از انقلاب تبدیل به قانون و عمل شد. آحاد مردم به ارزش‌های انقلاب اسلامی واقف بوده و به‌دنبال حفظ این نعمت الهی هستند.

عبدالهی قانون اساسی کشور را از افتخارات و دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و ادامه داد: قانون اساسی که متناسب با نیاز کشور و مردم و با رأی بالا تأیید شد، میثاق مردم با امام و حکومت اسلامی بود. اصول قانون اساسی باید از تعرض و تصرفات نابجا دور بماند. توسل به برخی قواعد شرعی مثل قاعده مصلحت، تقیه و وهن موجب تعالی انقلاب بر اساس مصالح نظام و مردم شده است.

وی یادآور شد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۴ فصل دارد که ۱۴ اصل بنیادی انقلاب در فصل اول آن بیان شده که مرجع بقیه اصول هستند. از ۱۴ اصل یادشده، چهار اصل آن مستقیم به وجه اسلامی و هفت اصل آن نیز به وجه مردمی انقلاب تخصیص دارد. بقیه اصول این فصل مشترک بین دو وجه فوق است. وجه دینی و مردمی انقلاب اسلامی ایران مرتب دچار چالش جدی شد و مصون از نقد نبوده؛ اما انقلاب در مواجهه با چالش‌ها و نقدها نه تنها دچار ضعف و استیصال نشد؛ بلکه تعالی یافت و خود را با شرایط تطبیق داد.