بازگشت

دانشگاه آزاد اسلامی آماده پوشش بیمه‌ای دانشجویان است

دانشگاه آزاد اسلامی آماده پوشش بیمه‌ای دانشجویان است

تاریخ: 99/11/11

در همکاری با سازمان تأمین اجتماعی؛
دانشگاه آزاد اسلامی آماده پوشش بیمه‌ای دانشجویان است در همکاری با سازمان تأمین اجتماعی؛
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر توانمندسازی دانشجویان در کنار تحصیل علم و دانش را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: آماده همکاری با سازمان تأمین اجتماعی در راستای پوشش بیمه‌ای دانشجویان هستیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، اسماعیل عبدالهی در دیدار با مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه حسابرسی در سازمان تأمین اجتماعی هم حق و هم تکلیف است، اظهار کرد: این حق و تکلیف در سایه تعاملات با دقت بهتری صورت می‌پذیرد که خوشبختانه این مهم با همگرایی مدیران و مسئولان استانی در استان بوشهر به‌خوبی در حال انجام است.

این مقام مسئول با بیان اینکه همکاری و تعامل دو مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی تاکنون رضایت‌بخش بوده است، تأکید کرد: امید است این همکاری زمینه‌ساز یک الگوی مناسب ارتباط بین بخش‌های اجرایی و دانشگاه باشد.

دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت افزایش تعاملات بین‌سازمانی در راستای ایجاد هم‌افزایی هرچه بیشتر، توانمندسازی دانشجویان در کنار تحصیل علم و دانش را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: آماده همکاری با سازمان تأمین اجتماعی در راستای پوشش بیمه‌ای دانشجویان هستیم.

در دیدار دبیر هیئت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر، مواردی مانند امکان بررسی مجدد پرونده‌های بیمه‌ای واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی، قرارداد کارورزی دانشجویان پرستاری، اخذ زمان مناسب برای ارائه مستندات به‌منظور بررسی بیشتر و جلوگیری از تضییع حقوق دانشگاه و ... بررسی شد.