بازگشت

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه آموزشی

تاریخ: 1399/04/26

رئیس شورای تخصصی آموزش دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در گفتگو با روابط عمومی این دانشگاه در خصوص نحوه و شرایط برگزاری دروس عملی گفت: مطابق دستورالعمل سازمان مرکزی دروس عملی و کارگاهی و آزمایشگاهی و قسمت عملی دروس نظری- عملی در نیمسال دوم و دوره تابستان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به صورت حضوری و با در نظر گرفتن ظرفیت هر کلاس با رعایت فاصله اجتماعی و کلیه پروتکل های بهداشتی از تاریخ 99/5/4 لغایت99/6/13 برگزار می گردد. کلاس ها با هماهنگی همه گروه ها از شنبه لغایت پنجشنبه به صورت یکنواخت برگزار می شود. وی افزود: در استان هایی که از لحاظ شیوع بیماری کرونا دارای وضعیت قرمز باشند، برگزاری کلاس های عملی به صورت حضوری تا تغییر وضعیت به تاخیر می‌افتد و یا دانشجو در قالب طرح تعاون به نزدیکترین واحد دانشگاهی دارای شرایط برگزاری کلاس عملی معرفی می‌شود. محمد مهدی مزارعی در خصوص طرح تعاون دروس عملی نیز گفت: دانشجویان می توانند دروس عملی را بر اساس طرح تعاون واحد های دانشگاهی و با معرفی واحد دانشگاهی مبدا در واحد دانشگاهی محل سکونت( در صورت ارائه دروس) بگذرانند. دانشجویانی که متقاضی شرکت در کلاسهای دروس عملی در واحد دانشگاهی محل زندگی خود می باشند، می توانند حداکثر تا تاریخ 99/4/28 نسبت به ثبت درخواست از طریق سایت azmoon99.iau.ac.ir اقدام نمایند.