بازگشت

توسعه و تقویت فناوری با ایجاد رشته‌های ترکیبی و بین‌رشته‌ای

توسعه و تقویت فناوری با ایجاد رشته‌های ترکیبی و بین‌رشته‌ای

تاریخ: 99/04/02

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر مطرح کرد؛
توسعه و تقویت فناوری با ایجاد رشته‌های ترکیبی و بین‌رشته‌ای
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر گفت: «با رشته‌های ترکیبی و بین‌رشته‌ای می‌توان هم نوآوری را دنبال و هم در راستای توسعه و تقویت فناوری اقدام کرد.»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر اسماعیل عبدالهی در جلسه شورای گسترش دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه سازمان مرکزی دانشگاه با دوراندیشی و تدابیر مناسب، برنامه‌ها و فعالیت‌های مناسبی را آغاز کرده است، گفت: «با برنامه‌ریزی استانی و درنظر گرفتن تمامی شرایط، باید به شیوه‌ای عمل شود که ظرفیت حداکثری تمام رشته‌ها فعال و واحدها و مراکز دانشگاهی استان با برنامه‌های کلان دانشگاه همراه شوند.»
این مسئول با توجه به تعدد رشته‌های تحصیلی در مقاطع مختلف در استان، یادآور شد: «در استان بوشهر به حد کفایت رشته‌های تحصیلی دایر است؛ اما مهم‌ترین دغدغه در این‌باره، فعال شدن رشته‌های موجود و کمک به آینده استان و دانشگاه با جابه‌جایی رشته‌ها و در صورت لزوم ایجاد رشته‌های جدید است.»

دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با تأکید بر اینکه فضای گسترش رشته‌های تحصیلی در استان باید به‌صورت استانی مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: «در غیر این صورت جابه‌جایی رشته‌ها نه‌تنها توجیهی نداشته و مشکلی را مرتفع نخواهد کرد؛ بلکه منجر به بار مالی و افزایش هزینه از یک سو و بروز چالش‌های جدید برای دانشگاه مقصد از سوی دیگر خواهد شد.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه توسعه رشته‌های تحصیلی در یک بسته جامع دیده شود، توضیح داد: «در جابه‌جایی هر رشته نباید تنها به بعد آموزشی و یا کسب درآمدهای شهریه‌ای توجه کرد؛ بلکه باید دورنمای نوآوری، کارآفرینی، بلوغ زیرساخت‌ها و شکوفایی ظرفیت‌های معطل و آماده به کار، دیده شود.»

عبدالهی با تأکید بر تشکیل اتاق‌های فکر تخصصی و علمی و جلوگیری از تقلید و موازی‌کاری، عنوان کرد: «با رشته‌های ترکیبی و بین رشته‌ای می‌توان هم نوآور بود و فضای کار، حرفه‌آموزی، مهارت‌افزایی و راهکارهای کسب درآمدهای غیر شهریه‌ای در دانشگاه را فعال کرد.»

این مسئول راه رسیدن به رشته‌های جدید مورد تقاضا را توجه به بعد مهارتی و کارآفرینی آن برشمرد و بیان کرد: «با تحقق این مهم، علاوه بر همراهی با اهداف کلان کشور، توجه و انتخاب جوانان و خانواده‌ها را به دست خواهیم آورد.»