بازگشت

ارتقای جایگاه علوم انسانی مهم‌ترین هدف معاونت علوم انسانی است

ارتقای جایگاه علوم انسانی مهم‌ترین هدف معاونت علوم انسانی است

تاریخ: 98/12/05

گلشنی:
ارتقای جایگاه علوم انسانی مهم‌ترین هدف معاونت علوم انسانی است
معاون مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی ارتقای جایگاه علوم انسانی و
تعالی محتوای آن را از مهم‌ترین اهداف معاونت علوم انسانی دانشگاه برشمرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، علیرضا گلشنی در جلسه هیئت اندیشه‌ورز دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر که با حضور اعضای هیئت رئیسه واحد بوشهر برگزار شد، با بیان اینکه متأسفانه علوم انسانی در حاشیه قرار گرفته است، اظهار کرد: «معاونت علوم انسانی و هنر در دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد رفع مهجوریت و با چند هدف اساسی و عالی ایجاد شده است.»

وی تصریح کرد: «ارتقای جایگاه علوم انسانی و تعالی محتوای آن از مهم‌ترین اهداف این معاونت است.»
معاون مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی در کشور در حوزه علوم انسانی وجود دارد که می‌تواند کارهای بزرگی را انجام دهد، بیان کرد: «با ارتقای جایگاه علوم انسانی، جذابیت این حوزه بیشتر شده و در نتیجه گرایش به این حوزه نیز افزایش خواهد یافت.»
گلشنی با بیان اینکه علوم انسانی هم‌تراز با تمام علوم بوده و باید همانند سایر علوم ارج نهاده شود، تشریح کرد: «در دانشگاه MIT ایالت متحده که یکی از دانشگاه‌های تمام صنعتی و تکنولوژیک جهان است، مشخص شد بخشی از مشکلات دانشجویان به‌واسطه کمبود واحدهای علوم انسانی است.»

وی با تأکید بر اینکه باید تعالی علوم انسانی در دانشگاه نهادینه شود، خاطرنشان کرد: «علوم انسانی باید با یک جهاد علمی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.»
معاون مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه علوم انسانی باید از عرصه نظری محض به سمت حوزه علمی - کاربردی سوق داده شود، عنوان کرد: «با خروج علوم انسانی از انزوا، می‌توان بخش زیادی از مشکلات را در جامعه حل کرد.»
این مسئول تعالی را در چند مفهوم تحلیل کرد و گفت: «روزآمدکردن، بومی‌سازی، حکمی‌سازی و کارآمدسازی از مقدمات مهم برای متعالی‌کردن امور است.»

گلشنی با تأکید بر اینکه وضعیت سنجی، ضرورت و نیاز کار ما را نشان می‌دهد، اذعان کرد: «بررسی وضع موجود یک اصل است. وضعیت‌سنجی، نیازسنجی و امکان‌سنجی مواردی هستند که برای موفقیت در کارها باید مدنظر قرار داشته باشد.»
در این جلسه راهبردهای کلی و برنامه عملیاتی هیئت‌های اندیشه‌ورز استان بوشهر تشریح و مورد بحث قرار گرفت.