بازگشت

جشنواره ملی اندیشه‌ورزی و اسباب‌بازی با رویکرد دست‌ورزی برگزار می‌شود

جشنواره ملی اندیشه‌ورزی و اسباب‌بازی با رویکرد دست‌ورزی برگزار می‌شود

تاریخ: 98/11/15

مدیرکل هدایت و توانمندسازی دانش‌آموزی باشگاه پژوهشگران:
جشنواره ملی اندیشه‌ورزی و اسباب‌بازی با رویکرد دست‌ورزی برگزار می‌شود
مدیرکل هدایت و توانمندسازی دانش‌آموزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری دو مسابقه دانش‌آموزی در کشور خبر داد و گفت: «جشنواره‌های ملی اندیشه‌ورزی و اسباب‌بازی با رویکرد دست‌ورزی برگزار می‌شود.»
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، امیر جدیدی صبح امروز در جلسه شورای راهبردی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحدها و مراکز دانشگاهی استان‌های بوشهر و کهگیلویه‌وبویراحمد با بیان اینکه فعال‌سازی انجمن‌های علمی واحدها و مراکز آموزشی استان‌ها مورد تأکید باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان است، گفت: «باید ضمن تعیین تکلیف انجمن‌های علمی کم‌تحرک دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی جدید متناسب با رشته‌های تحصیلی ایجاد و مشغول به فعالیت شود.»
وی با تأکید بر برقراری ارتباط مؤثر و مستمر میان باشگاه پژوهشگران جوان با دیگر نهادهای استان‌ها اضافه کرد: «با توجه به اینکه توانمندسازی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان مدنظر بوده، ارتباط با مراکز رشد برای معرفی اعضای برگزیده باشگاه مورد تأکید است.»
حضور در بستر برنامه‌های پویا و آینده‌نگر رویکرد باشگاه پژوهشگران جوان
مدیرکل هدایت و توانمندسازی دانش‌آموزی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه رویکرد جدید باشگاه پژوهشگران جوان برای توانمندسازی اعضا، حضور در بستر برنامه‌هایی پویا و آینده‌نگر است، توضیح داد: «باید متناسب با ظرفیت واحدهای دانشگاهی و مزیت‌های منطقه و استانی، برنامه‌هایی از قبیل مسابقات و رویدادهای دانشجویی و دانش‌آموزی تدوین شود.»
جدیدی از برگزاری دو مسابقه دانش‌آموزی در کشور خبر داد و اضافه کرد: «جشنواره ملی اندیشه‌ورزی و جشنواره ملی اسباب‌بازی با رویکرد دست‌ورزی برگزار می‌شود که مقرر شده پیش‌رویداد آن به صورت استانی انجام و برگزیدگان هر استان برای برنامه نهایی معرفی شوند.»