بازگشت

مسئول راه اندازی و سرپرست سرای نوآوری تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

مسئول راه اندازی و سرپرست سرای نوآوری تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد

تاریخ: 1398/10/30

دکتر علی احمدزاده به عنوان مسئول راه اندازی و سرپرست سرای نوآوری تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر روح الله دهقانی فیروز آبادی دهقانی معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر علی احمدزاده را به عنوان مسئول راه اندازی و
سرپرست سرای نوآوری تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شد
در متن حکم معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:
برادر گرامی آقای دکتر علی احمدزاده
با سلام و تحیّت
عطف به تجارب، تخصص و تعهد جنابعالی به عنوان مسئول راه اندازی و سرپرست سرای نوآوری تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی معرفی می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از کلیه امکانات و فرصت ها در این مسئولیت خطیر و به ویژه انجام مأموریت مطابق اساسنامه سراهای نواوری دانشگاه آزاد اسلامی موفق باشید