بازگشت

شیوه‌های جذب فرزندان به نماز

شیوه‌های جذب فرزندان به نماز

تاریخ: 98/10/17

در کارگاه آموزشی دانشگاه آزاد بوشهر تشریح شد؛
شیوه‌های جذب فرزندان به نماز
مسئول امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر شیوه‌های جذب فرزندان به نماز را تشریح کرد و گفت: «نماز برجسته‌ترین واجب دینی است که هماهنگی افعال با اذکار با دقت در آن نهفته شده است.»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، قدیر خواجه‌پور صبح امروز در کارگاه آموزشی شیوه‌های جذب فرزندان به نماز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر گفت: «در روش‌های تربیتی دعوت به نماز باید توجه کرد که دعوت کننده به نماز باید خود به نماز بینش کافی داشته باشد.»
خواجه‌پور با بیان اینکه شخص دعوت‌کننده باید به خودشناسی لازم رسیده باشد، تشریح کرد: «در وجود انسان‌ها سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری وجود دارد که با تأثیر و تأثر متقابل بر هم، زمینه‌ساز رشد اخلاقی را فراهم می‌کند.»

مسئول امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با توضیح اینکه همه انسان‌ها دارای خصوصیات عمومی هستند که می‌توانند مبنای بسیاری از رفتارها شوند، تصریح کرد: «یکی از این خصوصیات، تأثیر ظاهر بر باطن است که از این خصوصیت می‌توان تغییر باطن را به عنوان یک اصل استخراج کرد.»
این مسئول با بیان اینکه در اصل مفهوم ظاهرسازی، نه به معنای منفی و مذموم آن بلکه ظاهرسازی مثبت که موجب جلب گرایش به تغییرات مفید و مثبت در باطن افراد شود، مورد بحث است، ادامه داد: «والدین باید از ظواهر مانند نوع حرف زدن، نگاه کردن، گوش دادن و مانند آن آغاز کرده و سپس برای تغییر و اثرگذاری در فرزندان تلاش کنند.»
خواجه‌پور افزود: «تلقین قولی مانند آنچه که با عنوان ذکر به معنای یاد خدا توصیه شده و تلقین فعلی مانند بسیاری از واجبات و رفتارهای اخلاقی که با استمرار آنها تدریجاً در وجود انسان مستقر و درونی می‌شود، اشاره کرد.»

سپاسگزاری عاملی برای رشد معنوی انسان می‌شود
وی اضافه کرد: «آنچه درباره فلسفه نماز بیان شده است، شکرگزاری از خداوند در مقابل نعمت‌های بی شمار اوست که همین سپاسگزاری عاملی برای رشد معنوی انسان می‌شود.»
این مسئول با بیان اینکه خداوند نیازی به شکر بندگان ندارد، یادآور شد: «به استناد آیات قرآنی هر فرد از خدا تشکر کند، برای نفس خود شکرگزاری کرده و موجب تأثیرات مثبت در ابعاد وجودی خویش را فراهم کرده است.»

خواجه‌پور ادامه داد: «در تربیت فرزندان در این‌باره باید آنان را از نعمت‌های بسیار خداوند متعال مانند نعمت حیات، پدر و مادر، سلامتی و ... آگاه کرد و سپس شیوه‌های مختلف سپاسگزاری از این نعمت‌ها را متناسب با شرایط زمانی، مکانی و حالات فرزندان در سنین مختلف آموزش داد.»