بازگشت

رازهای موفقیت در واژه‌های «کوشیدن»، «جستن» و «هرگز تسلیم نشدن» خلاصه می‌شود

رازهای موفقیت در واژه‌های «کوشیدن»، «جستن» و «هرگز تسلیم نشدن» خلاصه می‌شود

تاریخ: 98/09/06

مدرس سمینار تخصصی بررسی رموز کامیابی و پیروزی افراد موفق:
رازهای موفقیت در واژه‌های «کوشیدن»، «جستن» و «هرگز تسلیم نشدن» خلاصه می‌شود
مدرس سمینار تخصصی بررسی رموز کامیابی و پیروزی افراد موفق گفت: «کوشیدن، جستن و هرگز تسلیم نشدن از رازهای موفقیت به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، ظهر امروز نشست دانشجویی «بررسی رموز کامیابی و پیروزی افراد موفق» به همت مرکز مشاوره «امین» دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با هدف تقویت خودباوری در دانشجویان و نسل جوان جامعه در این واحد دانشگاهی برگزار شد.
مدرس سمینار تخصصی بررسی رموز کامیابی و پیروزی افراد موفق با بیان اینکه جملات انگیزشی و بررسی زندگی افراد موفق برای دستیابی به اهداف می‌تواند راهگشا و الهام‌بخش باشد، به نقش الگوها، اصول و عاداتی که می‌توانند منجر به افزایش بهره‌وری در زندگی شود پرداخت و گفت: «هر انسان به صورت مستقل، بخشی از یک سازمان یا تجارت نیازمند انگیزه، هدف و محرک‌هایی برای تحقق برنامه‌های در نظر گرفته است.»

علی اکبری با ارائه توضیحاتی درباره مبانی کلی تغییر شرایط زندگی، تعاملات اجتماعی، موفقیت، رشد و شکوفایی با الهام از قوانین و اصول رشد و کمال انسانی، تشریح کرد: «کوشیدن، جستن و هرگز تسلیم نشدن از رازهای موفقیت است.»
وی با اشاره به اینکه موفقیت برای هر فردی تعریف به خصوصی دارد، عنوان کرد: «با تمام توصیف‌ها از موفقیت، برخورداری از مواهب، رفاه نسبی در زندگی، کسب احترام، بزرگی و عزت در محیط کار و عرصه اجتماعی از تعاریف اولیه افراد برای موفقیت است.»

عضو هیئت‌علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر نیز به تشریح برنامه‌ها و خدمات مشاوره‌ای این دانشگاه پرداخت.

مولود کیخسروانی، هدف از برگزاری کارگاه‌های آموزشی را آشنایی دانشجویان با فرایندهای نیازسنجی آموزشی، ارتقای دانش و مهارت افراد در اداره موفق زندگی و افزایش دانش افراد در رابطه با موانع زندگی موفق برشمرد و توضیح داد: «می‌توان با جدا شدن از برداشت‌ها و نگرش‌های کهنه‌ای که شاید سال‌ها منشأ رکود و ترس‌های بیهوده هستند، به سطح تازه‌ای از تأثیرگذاری و کارآیی شخصی و جمعی رسید.»