بازگشت

جلسه اساتید بسیجی استان با حضور معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه

جلسه اساتید بسیجی استان با حضور معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه

تاریخ: 1398/06/20

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، حجت الاسلام والمسلمین دکتر خسرو پناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در جمع اساتید بسیجی استان بوشهر در واحد بوشهر با تأکید بر تلاش و همت همگانی در اعتلای علوم انسانی اذعان کرد: در میان علوم بشری، علوم انسانی از اهمیت ویژه ای در تمدن سازی بر خوردار است و علوم انسانی مدرن از قرن نوزدهم شکل گرفت.
وی با اشاره به معنای علوم انسانی به طورعام، بیان کرد: علوم انسانی به معنای عام درباره حیات اجتماعی انسان بحث می کند.
وی با بیان اینکه در یونان باستان، ارسطو علوم را به سه قسم نظری، عملی و تولیدی تقسیم می کرد، تشریح کرد: علوم نظری یا فلسه نظری عبارت است از طبیعیات، ریاضیات و الهیات و علوم عملی عبارت است از سیاست لشکر کشی اخلاق و علوم تولیدی عبارت است از شعر و مقوله های صنعت، یکی از مشکلات علوم انسانی اسلامی و مدرن را عدم روز آمدی آنها دانست
خسروپناه ادامه داد: در دانشگاه ها باید در حوزه های علوم و معارف انسانی و اجتماعی آخرین نظریات آموزش داده شود.
وی با اشاره به اینکه علوم انسانی مکتب محور است، اذعان کرد: به عنوان مثال در علوم روان شناسی مکتب رفتار گرایی، روانکاوی و انسان گرا و غیره وجود دارد که در دانشگاه های ما عمدتا روانکاوی آموزش داده می شود است، درحالی که بروز ترین مکتب در حوزه روان شانسی، روان شناسی شاختی است.
معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه در پایان با تأکید بر اینکه استاد بسیجی به معنای ظاهر بسیجی داشتن نیست بلکه استاد بسیجی باید نظریه پردازی کند و با رویکرد بسیجی فعالیت کند و اگر این کار را نکند مأموریت بسیجی خود را انجام نداده است.