بازگشت

اهميت گفت و گوهاي موثر در كاهش تعارضات خانوادگي

اهميت گفت و گوهاي موثر در كاهش تعارضات خانوادگي

تاریخ: 98/05/29

عضو هيات علمي، دبير هم انديشي و مدرس دانش خانواده در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهرگفت: بسياري از تعارضات ميان والدين و فرزندان در نتيجه گفت و گوي موثر كاهش مي يابد. عباس عاشوري نژاد ضمن تبريك عيد غدير در جمع نمازگزاران مسجد آذربايجاني هاي مقیم بوشهر افزود: باور داشتن به اهميت گفت و در حل مساله، گفت و گو از موضع برابر، رعايت ادب و احترام، پرهيز از خشونت كلامي و غير كلامي، گوش دادن فعال، درك شرايط متقابل، گفت و گو در زمان و مكان مناسب و تمركز بر روي مسائل اساسي تعارضات و پرهيز از ورود به حاشيه و دوري از تعصب و تصميم گيري بر مبناي عقل و مصالح خانواده را از شاخصه هاي گفت و گوي موثر ذكر كرد.

او با بيان اين حديث از امام علي (ع) كه بهترين شما انسان ها كسي است كه براي خانواده اش بهترين باشد، افزود: بهترين انسان براي خانواده كسي است كه بهترين رابطه را با اعضاي خانواده اش دارد و گفت و گوي هاي موثر، كليد برقراري بهترين رابطه است.

عاشوري نژاد سپس به تبيين و تحليل ابعاد يك رابطه سالم پرداخت و با ذكر مصاديق واقعي، راهكارهاي تقويت برقراري رابطه سالم را از طريق گفت و گوهاي موثر توضيح داد. اين پژوهشگر با اشاره به دستاورهاي روانشناسي جديد در ساماندهي و كاهش تعارضات ميان والدي و فرزندان تاكيد كرد كه قرآن كريم و آموزه هاي امامان معصوم(ع) بهترين راهكار حل مسائل است و خانواده ها با مطالعه دقيق و عميق در اين متون گرانقدر مي توانند به راهكارهاي موثر دست پيدا كنند. وی در پايان و در فضايي صميمي و عالمانه به سوالات حاضران پاسخ گفت.