بازگشت

از فعالیت های کارمند بایگانی دانشکده انسانی واحد بوشهر تقدیر شد

از فعالیت های کارمند بایگانی دانشکده انسانی واحد بوشهر تقدیر شد

تاریخ: 98/05/06

در راستای تکریم و قدردانی از زحمات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، در روز یکشنبه مورخ 6 مرداد 98 در نمازخانه دانشکده علوم انسانی از زحمات و فعالیت های علی مهرجویی، بایگان دانشکده علوم انسانی با اهدای لوح سپاس توسط دکتر رضا دشتی رئیس دانشکده، به هنگام نماز ظهر و عصر با حضور کارکنان و دانشجویان تقدیر شد. در این لوح که به امضای دکترعبدالهی دبیر هیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر به مهرجویی اهدا شد، آمده است:
همکار گرامی جناب آقای علی مهرجویی
با سلام و خدا قوّت
تلاش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی وپژواک دانایی وتعهد است . نتیجه بذر کوشش شما، درخت امیدی است که به بار می نشیند و نوید بخش آینده ای پرنشاط وزیبا است.
بدین وسیله از تلاش شما در انجام وظایف، صمیمانه تقدیروتشکر به عمل می آید. ازخداوند متعال توفیق روزافزونتان را در تمامی فعالیت های زندگی و در راستای آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جوانان این مرز و بوم آرزو می کنم.