بازگشت

امضا تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی استان بوشهر

دکتر عبدالهی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر مطرح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی،کمترین هزینه برای دولت وبیشترین اثرگذاری درکشور دارد.

تاریخ: 1398/03/18

دکتر عبدالهی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر مطرح کرد:

دانشگاه آزاد،کمترین هزینه برای دولت وبیشترین اثرگذاری درکشور دارد

دکتر عبدالهی: دانشگاه آزاد اسلامی توانسته با کمترین هزینه برای دولت و بیشترین اثرگذاری برای کشور، پاسخ مطالبات به حق علمی، پژوهشی و آموزشی جامعه را ارائه دهد.

به  گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر ، دکتر اسماعیل عبدالهی دبیرهیأت امناء و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی این استان با ابراز امیدواری از اینکه این تفاهم نامه منشأ خیر و برکت برای استان زرخیز بوشهر و کشور باشد، گفت: با توجه به ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر و جهاد دانشگاهی، موقعیت های بسیار بکر و قابل توجهی برای همکاری های متقابل مهیا است.

دکتر عبدالهی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی مولود انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هستند و این اتفاق خجسته برگ زرینی در تاریخچه و ساختار  این دو نهاد ارزشی است، عنوان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی در چارچوب پاسخگویی به مطالبات به حق و آرمان گرایانه مردم و انقلاب در رفع نیازهای آموزش عالی و خدمت به مردم و جامعه پایه گذاری شده اند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی نمونه ای بارز از این خدمت رسانی ها هستند، تشریح کرد:بحمداله دانشگاه آزاد اسلامی توانسته با کمترین هزینه برای دولت و بیشترین اثرگذاری برای کشور، پاسخ مطالبات به حق علمی، پژوهشی و آموزشی جامعه را در حوزه های مختلف نظیر بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، زیرساخت های اقتصادی و کارآفرینی مهیا سازد.

این مسئول با تأکید بر اینکه هم افزایی با تمامی نهادهای انقلابی و ارزشی کشور جزء اولویت اساسی دانشگاه آزاد اسلامی در مدیریت جدید دانشگاه است، اذعان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی خود را موظف می داند تا در کنار نهادهای ارزشی حضور داشته و در برنامه های توسعه و خدمت رسانی آنان به مردم و کشور نقش آفرینی کند چرا که معتقدیم رویکرد انقلابی مرز خاصی ندارد.

دکتر عبدالهی با تأکید بر اینکه اگر مسئولانه و با همدلی به مسائل جامعه نگریسته شود می توان با مشارکت علاوه بر رفع سریع آنان، از بار گزاف هزینه های موازی کاری و غیرضروری کاست، عنوان کرد: دانشگاه های استان با دارا بودن رشته های مختلف آموزشی، اعضاء هیأت علمی عالم و عامل، ظرفیت ها و زیرساخت های خود در بسیاری از موارد از جمله صنایع نفت و گاز و شیلات می توانند استان و کشور را خودکفا کنند.