بازگشت

نگاه همسوی مردم و نهادها با اهداف و عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی با تلاش مضاعف

نگاه همسوی مردم و نهادها با اهداف و عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی با تلاش مضاعف

تاریخ: 96/12/08

رئیس واحد بوشهر مطرح کرد:
نگاه همسوی مردم و نهادها با اهداف و عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی با تلاش مضاعف
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با بیان اینکه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، ذهنیت مساعد و مناسبی در سطح عمومی جامعه ایجاد کرد، گفت: با تلاش مضاعف، نگاه مثبت و همسوگرایانه مردم و سایر نهادها بر اهداف و عملکرد دانشگاه به وجود می‌آید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر اسماعیل عبداللهی در جلسه هیأت رئیسه این دانشگاه با بیان اینکه با تلاش همگانی گام های مؤثری در تحقق اهداف متعالی دانشگاه صورت گرفته است، عنوان کرد: «باید برای حضور مؤثر و قوی دانشگاه در جامعه صدچندان تلاش کرد.»
عبداللهی با تبریک به دانشگاهیان و مردم استان در مورد تحقق خواسته چندین ساله و ایجاد رشته پرستاری در واحد بوشهر، اظهار کرد: «با تحقق این مهم تا حدی عدالت آموزشی برای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با ظرفیت والای علمی – پژوهشی برقرار شد.»
وی با تأکید بر حساسیت فوق العاده رشته های پزشکی در سلامت روحی و روانی جامعه خواستار نظارت مستمر و استانداردسازی تجهیزات شد.
دبیر هیأت امنای استان بوشهر با توجه به سیاست دانشگاه مبنی بر برندسازی با بهره گیری از توان و ظرفیت علمی و انسانی اظهار کرد: «راهی را که برای تغییرات چشمگیر و سازنده در آغاز شروع کرده ایم با قدرت ادامه خواهیم داد.»