بازگشت

باید موانع ذهنی و خودساخته را برای انجام کارهای بزرگ برداریم

باید موانع ذهنی و خودساخته را برای انجام کارهای بزرگ برداریم

تاریخ: 96/10/20

دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با تأکید بر اینکه برای انجام کارهای بزرگ باید موانع ذهنی و خودساخته برداشته شود، گفت: افکار باید تولید شوند تا بتوان با اجرای آن به موفقیت‌های بزرگ و بی‌شمار دست یافت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر اسماعیل عبداللهی در جلسه اتاق فکر و کمیته مشورتی این استان در جمع اعضای هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه معجزه و کارهای عظیم به وسیله خود افراد خلق می شوند، اظهار کرد: «برای این مهم، نیازمند افرادی پای کار، دلسوز، متعهد و با اخلاص هستیم.»
عبداللهی با بیان اینکه همه کارکنان دانشگاه هریک به نوعی امانتدار مسئولیتی هستند، تصریح کرد: «باید به این مسئله اذعان کرد که همه به دانشگاه و جامعه خود بدهکاریم و باید این قرض معنوی را با تلاش و از خودگذشتگی ادا کنیم.»
وی نخستین گام در ثبات و خودکفایی را قرار گرفتن فعالیت های دانشگاه را در مسیر صحیح برشمرد و افزود: «با این عمل ابتدا خود به سعادت دست خواهیم یافت و سپس خدمتی جاودانه به مردم، جوانان و جامعه کرده ایم.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با تأکید بر اینکه شرایط و مقتضیات جامعه تغییر کرده و به تبع آن مأموریت های دانشگاه نیز گسترده تر شده است، تشریح کرد: «باید با نگاه آگاهانه به خود، سرمایه های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم.»
عبداللهی ادامه داد: «بهره گیری از این سرمایه به میزان آگاهی علمی و عملی، علاقه مندی، تفکر و تعهد ما بستگی دارد.»
این مسئول با تأکید بر اینکه دانشگاه باید منشأ آرامش و امنیت باشد، خاطرنشان کرد: «با اقدامات عالمانه از مرگ تدریجی دانشگاه و سنت علم آموزی باید جلوگیری کرد.»