بازگشت

انسجام مدیریت و کاهش هزینه‌ها از نتایج «ناحیه‌بندی» در دانشگاه آزاد اسلامی است

انسجام مدیریت و کاهش هزینه‌ها از نتایج «ناحیه‌بندی» در دانشگاه آزاد اسلامی است

تاریخ: 96/10/17

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر :
انسجام مدیریت و کاهش هزینه‌ها از نتایج «ناحیه‌بندی» در دانشگاه آزاد اسلامی است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر، انسجام مدیریت و کاهش هزینه‌ها را از نتایج اجرای طرح ناحیه بندی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان‌ها دانست.
اسماعیل عبداللهی در پاسخ به پرسشی درباره طرح ناحیه‌بندی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: «اجرای طرح ناحیه‌بندی می‌تواند دخالت‌های سیاسی در عزل و نصب‌ها را کاهش دهد و تمرکز درآمدی هر استان روشن شود و از این طریق واحدهایی که درآمد کمتری دارند، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ زیرا همانگونه که در دولت برخی وزارتخانه‌ها مانند نفت درآمد بیشتر و برخی مانند آموزش و پرورش درآمد کمتری دارند در دانشگاه آزاد نیز برخی از واحدها درآمد کمتری دارند که باید این تعادل برقرار شود.»
وی افزود: «البته در کنار این مزایا چالش‌هایی هم ممکن است در این طرح وجود داشته باشد که بیشتر چالش‌های جغرافیایی است؛ به عنوان مثال ممکن است در جانمایی برخی واحدها با مقاومت‌هایی روبه‌رو شویم و یا مدیر و مسئولی که وظیفه هماهنگی یک ناحیه را بر عهده می‌گیرد، تحت تأثیر مطالبات و خواسته‌ها، ناهماهنگی‌هایی به وجود بیاورد.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: «به طور کلی ما با این طرح موافق هستیم و این طرح اگر بتواند مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی را از گستردگی‌های غیرضرور نجات دهد و به چابک سازی آن بینجامد، طرح مفیدی خواهد بود، البته باید نیروهای مازاد چه در بخش هیأت علمی و چه در بخش کارکنان تعیین تکلیف شوند.»
این مسئول بیان کرد: «استان بوشهر در مجموع 12 واحد و مرکز دانشگاهی و سما دارد که با توجه به ابلاغ صورت گرفته از سوی سازمان مرکزی دانشگاه، کارگروهی تشکیل شده تا این طرح و الزامات آن را بررسی کند و مقرر شده است تا دوشنه آینده نتیجه بررسی‌ها به بنده اعلام شود.»