بازگشت

طرح آمایش رشته‌ باید متناسب با آینده‌نگری و ظرفیت‌های منطقه‌ای اجرایی شود

طرح آمایش رشته‌ باید متناسب با آینده‌نگری و ظرفیت‌های منطقه‌ای اجرایی شود

تاریخ: 96/10/12

دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر:
طرح آمایش رشته‌ باید متناسب با آینده‌نگری و ظرفیت‌های منطقه‌ای اجرایی شود
دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر تاکید کرد که طرح آمایش رشته‌ها باید با همفکری و متناسب با آینده نگری و ظرفیت های منطقه ای در استان اجرایی شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه زاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر اسماعیل عبداللهی در جمع رؤسا و معاونان واحدها و مراکز آموزشی استان بوشهر با بیان اینکه طرح آمایش رشته ها باید هرچه سریعتر در بوشهر اجرایی شود بر کیفی سازی و یکسان سازی رشته های تحصیلی تاکید و اظهار کرد: «زمانی انتقال رشته ها از یک واحد به واحد دیگر انجام شود که همه شرایط انتقال همچون پایداری ظرفیت در درازمدت، اعضای هیأت علمی، کارگاه، تجهیزات آموزشی و ... در واحد مقصد وجود داشته باشد.»
وی گفت: «طرح آمایش رشته ها که با توجه به شرایط کنونی دانشگاه بسیار ضروری و مورد تأکید سازمان مرکزی نیز هست، کار دشوار و حساسی است که باید با دقت، ریزبینانه و عادلانه عملیاتی شود.»

عبداللهی با تأکید بر اینکه این طرح در راستای احیای رشته های تحصیلی و کاهش بار مالی بر دانشگاه ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: «انتقال رشته ها باید با دانش، آگاهی و آینده نگری و نه فقط صرف یک جابه‌جایی صوری اتفاق افتد، چرا که در غیراین صورت فقط مشکلات یک واحد به واحد دیگر دانشگاهی منتقل خواهد شد.»
وی با بیان اینکه طرح مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، طرح تعاون است، عنوان کرد: «در ارائه دروس حتی الامکان از اعضا هیأت علمی استان برای تأمین کمبود استاد و نیروی متخصص در واحدها و مراکزی که با این مشکل مواجه هستند، بهره گیری شود.»
این مسئول مبحث غربالگری پرونده های آموزشی، دانشجویی و اعضا هیأت علمی را مورد تأکید قرار داد و افزود: «مشکلات موجود در پرونده های تحصیلی در اسرع وقت پیگیری شود چرا که قصور در این باره بار حقوقی سنگینی بر دانشگاه وارد خواهد کرد.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با تأکید بر اینکه همه امور در دانشگاه های استان باید یکسان و مطابق با بخشنامه های سازمان مرکزی انجام پذیرد، تصریح کرد: «در ساختاری که تبعیض و نابرابری وجود داشته باشد، بی تفاوتی و محق بودن کاذب افراد به وفور یافت خواهد شد.»
عبداللهی با تأکید بر اداره رشته های تحصیلی به صورت تخصصی در دانشگاه ها، تشریح کرد: «زمانی که هم دروس به صورت تخصصی تدریس شوند و هم استادان متخصص وظیفه این تدریس را برعهده داشته باشند، اولا حرمت رشته ها و تخصص ها حفظ خواهد شد و ثانیا دانشجویان و افراد بهره مند از آن کلاس، احساس قناعت علمی خواهند کرد.»