بازگشت

تریبون گفت‌وگوی دانشجویی برنامه منطقه آزاد شبکه سوم سیما در واحد بوشهر برگزار شد

تریبون گفت‌وگوی دانشجویی برنامه منطقه آزاد شبکه سوم سیما در واحد بوشهر برگزار شد

تاریخ: 96/10/04

تریبون گفت‌وگوی دانشجویی برنامه منطقه آزاد شبکه سوم سیما در واحد بوشهر برگزار شد

برنامه تلویزیونی تریبون گفت‌وگوی دانشجویی منطقه آزاد شبکه سوم سیما با موضوع جامعه پذیری و اشتغال پس از فارغ التحصیلی دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر تهیه و برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، در این برنامه که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت، دانشجویان فعالانه در مباحث شرکت کرده و تحلیل ها و نظر خود را در فضایی آزاد و عقلایی بیان کردند.

تریبون گفت‌وگوی دانشجویی با عنوان منطقه آزاد از سری برنامه های شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران است که به انعکاس نظر دانشجویان درباره موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روز در محوطه باز دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود.