بازگشت

بهره گیری از توان فکری و مشورتی، راهی مؤثر برای رفع دغدغه مدیران خواهد بود

بهره گیری از توان فکری و مشورتی، راهی مؤثر برای رفع دغدغه مدیران خواهد بود

تاریخ: 96/09/25

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر:
بهره گیری از توان فکری و مشورتی، راهی مؤثر برای رفع دغدغه مدیران خواهد بود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با بیان اینکه بهره گیری از توان فکری و مشورتی، یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع دغدغه مدیران در انجام وظایف محوله خواهد بود، اظهار کرد: ایجاد کمیته های مشورتی و اتاق های فکر، باعث خلق فرصت‌های نوین خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر اسماعیل عبداللهی در نشست هم‌اندیشی با استادان و اعضای هیأت علمی واحد بوشهر با بیان اینکه مشکل اصلی موجود در دانشگاه آزاد اسلامی همچون سایر مؤسسات آموزش عالی وجود صندلی‌های خالی در دانشگاه است، گفت: «با اجرای قانون سنجش و پذیرش کشور، این مسئله بیش از پیش ملموس شده که کاهش نقدینگی واحدهای دانشگاهی را به همراه داشته است.»

عبداللهی با تأکید بر اینکه هر معضل و مشکلی و راهکار برون رفت از آن به طور علمی قابل بررسی و تحلیل است، تصریح کرد: «مدیریت یک علم است و تصمیمات در حوزه های مدیریتی باید با تحلیل عمیق و مبتنی بر داده‌ها، اتخاذ شوند.»
این مسئول اقدامات پیشگیرانه در دانشگاه را برای مقابله با کاهش درآمدهای شهریه ای امری اجتناب ناپذیر دانست و تشریح کرد: «مواردی چون تجمیع پست های سازمانی و نیروها، چابک سازی سیستم، کوچک سازی چارت سازمانی، ادغام مدیران گروه‌های آموزشی در این راستا قابل انجام است.»

رئیس واحد بوشهر با بیان اینکه تجربیات نشان می‌دهدکه دانشگاه‌ها از توان و ظرفیت حرفه‌ای و کاربردی فراوانی برخوردارند، اظهار کرد: «اگر این توان به طور جهت‌دار و صحیح سازماندهی شود، می تواند نیازهای جامعه را پاسخگو باشد.»

دبیر هیأت امنای استان بوشهر، زمان کنونی را فرصت ایفای نقش جدید دانشگاه‌ها در عرصه‌های مختلف جامعه دانست و خاطرنشان کرد: «باید با توسعه علمی و عملی خود، سهم دانشگاه را از بازار کار و ظرفیت درآمدزایی غیر شهریه ای افزایش دهیم.»
عبداللهی با بیان اینکه باید دانشگاه و عرصه‌های دیگر جامعه را بیش از پیش با هم پیوند بزنیم، عنوان کرد: «فعالیت‌های دانشگاه نباید صرفا در عرصه های آموزشی باشد.»

وی ادامه داد: «امروزه صحبت از نسل و موج چهارم دانشگاه است و براین اساس دانشگاه باید مخاطب خود را شناسایی کرده و برای مشارکت مردم و سرمایه گذاری در امور دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان از ظرفیت آنها استفاده کند.»
در ادامه حاضرین در جلسه علاوه بر ارائه پیشنهادها و راهکارها، نقدها و نظراتی درباره برنامه کاری و آینده دانشگاه مطرح کردند.