بازگشت

برنامه‌ریزی علمی بر پایه اطلاعات و اسناد، آینده دانشگاه را تضمین می‌کند

برنامه‌ریزی علمی بر پایه اطلاعات و اسناد، آینده دانشگاه را تضمین می‌کند

تاریخ: 96/09/22

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با بیان اینکه باید تصمیمات مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیق و صحیح اتخاذ شود، گفت: برنامه ریزی هایی که بر پایه اطلاعات صحیح و راهکارهای علمی – عملی طراحی و اجرا شود، قطعا استقرار و آینده دانشگاه را تضمین و تثبیت خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی واحد بوشهر، دکتر اسماعیل عبداللهی در جلسه شورای اداری این واحد دانشگاهی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی با ظرفیت های بالقوه خود از بسیاری از مراکز و مؤسسات آموزش عالی نو ظهور متمایز است، گفت: «باید طبق برنامه ای زمان بندی شده، موجب فعال سازی بیش از پیش ابعاد علمی، پژوهشی و آموزشی این دانشگاه شد.»
عبداللهی با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در افکار عمومی بر دیگر مؤسسات آموزش عالی ارجح است، اظهار کرد: «این مهم را باید به فال نیک گرفت و وجه مردمی و مقبولیت عمومی دانشگاه را بارورتر سازیم.»
وی با بیان اینکه مشکلات و کاستی های موجود در دانشگاه باید به دست مسئولین و کارکنان برطرف شود، خاطرنشان کرد: «قبل از آنکه به مرحله ای برسیم که دیگران برای ما تصمیم گیری کنند، باید خود آینده را بسازیم.»
این مسئول لازمه برون‌رفت از رکود را جوشش جدید در فعالیت حوزه های معاونتی دانشگاه برشمرد و تصریح کرد: «با ساماندهی امور، فعالیت های ترکیبی، همفکری، حمایت، هم اندیشی و تلاش فعالانه به اهداف ترسیم شده کوتاه مدت و بلندمدت دست خواهیم یافت.»
رئیس واحد بوشهر طرح های تشویقی و حمایتی را راهکاری مؤثر برای ترغیب بیشتر دانست و تشریح کرد: «باید از ایده های تازه، سازنده و خلاق نهایت بهره را برد.»
در این جلسه موضوعاتی چون چابک سازی،صرفه جویی، ارتباط و تعامل دوسویه دانشگاه با صنعت و جامعه، چگونگی فعال شدن بیشتر گروه های آموزشی در زمینه های علمی و پژوهشی، تعیین تکلیف املاک و اموال مستهلک و.... به بحث گذاشته شد.