بازگشت

اولویت مستکبران، خودمحوری است

اولویت مستکبران، خودمحوری است

تاریخ: 96/09/14

معاون سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی:
اولویت مستکبران، خودمحوری است
معاون سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی با بیان اینکه اولویت مستکبران، خودمحوری است، گفت: دولت های استکباری به دیگر ملت ها به عنوان ابزاری برای رفع نیازهای خود نگاه می کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر علی شیرخانی که به دعوت از بسیج دانشجویی واحد بوشهر و به مناسبت روز دانشجو در میان استقبال دانشجویان با بیان اینکه برای آگاهی از درون مایه هر موضوعی باید ریشه و بستر پدید آورنده آن را مورد مطالعه قرار داد، اظهار کرد: «برای آگاهی از ماهیت 16 آذر و علت نامگذاری این روز به عنوان روز دانشجو، باید به سال 1320 و دوران پس از جنگ جهانی دوم برگشت.»
شیرخانی با بیان اینکه در این سال و پس از روی کار آمدن محمدرضا پهلوی به عنوان شاه ایران، دانشجویان تحرک بیشتری داشتند، گفت: «در آن ایام بود که جریان های سیاسی، جنبش دانشجویی، انجمن های اسلامی و دانشجویی در کشور و دانشگاه فعال و اولین انجمن اسلامی دانشجویان از سوی بازرگان در دانشگاه ایجاد شد.»

معاون سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی روی کار آمدن دولت مصدق را برگرفته از فعالیت‌های سیاسی دانست و تشریح کرد: «دولت دکتر محمد مصدق را می توان اولین دولتی دانست که برگرفته از آرمان های چند دهه ایرانیان برای ایجاد مشروطیت به شمار آورد.»
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه در سرنگونی دولت مصدق عوامل داخلی(وابستگی دولتمردان به دول خارجی) و خارجی( انگلیس و آمریکا) نقش داشتند، عنوان کرد: «بنای تئوری‌های رئالیستی بر پایه جنگ، منافع و قدرت استوار است.»

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم مرکزیت رویدادهای سیاسی در ایران را سال‌های 1320 تا 1332 چنین تشریح کرد: «در این ایام پس از جنگ جهانی دوم، این محوریت از انگلیس به آمریکا تغییر داده شد.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «در این سال بود که قیام و جنبش دانشجویی برای اعتراض به سرنگونی دولت مصدق که برای سرنگونی ایران و مشروطیت انجام شده بود واکنش نشان داده و سه تن از دانشجویان آن زمان، به شهادت رسیدند.»
شیرخانی با بیان اینکه به اعتقاد کشورهای استکباری، وجود دیگر کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم برای بقا آنان است، تشریح کرد: «به دید آنان، کشورهای کوچک و ضعیف، عاملی برای رشد، توسعه، قدرت بیشتر و بهره‌مندی از سرمایه‌های آنان برای کشورهای به اصطلاح توسعه یافته است.»

وی با تأکید بر اینکه در کتاب مقدس و آسمانی ما مسلمانان به آشکار از این کشورها به عنوان استکبار یاد می شود، تشریح کرد: «در کلام آسمانی در دوره های پیشین به عنوان نمونه از فرعون یاد شده که برای رسیدن به امیال و خواسته های خود از هیچ جنایتی فروگذار نبود.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «در عصر کنونی نیز، نمونه آشکار این تعبیر قرآنی، آمریکا است که در همه موضوعات جهانی دخالت کرده و از این لحاظ حقی را برای خود قائل شده است.»

شیرخانی با تأکید بر اینکه 16 آذر پس از انقلاب اسلامی احیا شد، گفت: « 16 آذر روز استکبار ستیزی است که باید این روحیه عدالت خواهی همواره در همه دانشجویان وجود داشته باشد.»
وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های مهم دانشجویان استکبارستیزی است، افزود:« 16 آذر در راستای اهداف ملی، میهنی، مذهبی و دینی مردم ایران اسلامی شکل گرفته است.»