بازگشت

بسیج پشتوانه پایدار نظام و کشف عظیم معمار انقلاب است

بسیج پشتوانه پایدار نظام و کشف عظیم معمار انقلاب است

تاریخ: 96/09/04

دبیر هیأت امنای استان بوشهر:
بسیج پشتوانه پایدار نظام و کشف عظیم معمار انقلاب است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر بسیج را پشتوانه پایدار نظام و کشف عظیم معمار انقلاب دانست و با بیان اینکه نتیجه عملکرد جهادی بسیج، عدالت گستری است، گفت: ویژگی مهم و بارز بسیج و بسیجی که نیاز همه خدمتگزاران کشور و مردم است، کار بی منت، خالصانه و جهادی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دکتر اسماعیل عبداللهی در دیدار با رضا آبشیرینی مسئول بسیج دانشجویی این استان با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: «بحمدالله امسال این هفته مبارک مصادف شده است با پیروزی ها و دستاوردهای شگرف جبهه مقاومت در منطقه که حلاوت این اتفاق خجسته را به کام مردم کشور صدچندان کرده است.»
عبداللهی بسیج را نیروی جهادی و مردمی معرفی و عنوان کرد: «عملکرد بسیج در عرصه های مختلف دال بر این ادعا است.»
وی با تأکید بر اینکه ماحصل اقدامات انسان دوستانه و خداپسندانه بسیجیان مانع از سم پاشی و تخریب بسیج شده است، افزود: «امروز بر همگان اثبات شده که این نهاد، یک نهاد ارزشی و انسانی است و اقدامات آن در هر قشر و توده ای، در راستای نیازهای انسان ها و محرومیت زدایی انجام شده است.»
دبیر هیأت امنای استان بوشهر بسیج را جزء مهمترین کشفیات علمی و عملی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تشریح کرد: «این کشف بزرگ، یک ویژگی، مفهوم و مراد قابل تعمیم دارد و آن روحیه بسیجی است.»

وی ادامه داد: «آنچه که از بسیج متناسب با اهداف تشکیل آن انتظار می رفت کار بی منت است که در طول این سال ها از این نهاد به خوبی دیده شده و تأثیرگذاری آن در اقشار مختلف جامعه نمایان است.»
این مسئول با بیان کلام مقام معظم رهبری که فرمودند نیاز امروز کشور، مدیریت متدین و انقلابی است، اظهار کرد: «این دو ویژگی و روحیه بسیجی و مردم گرایانه در همه خدمتگزاران انقلاب و اسلام نیاز است که به لطف الهی این فرهنگ در کشور در حال جوشش است.»
عبداللهی افتخار خود و جامعه دانشگاهی استان را عضویت در بسیج دانست و اظهار کرد: «در تلاشیم تا بیش از پیش در فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر روحیه بسیجی که همان کار، تلاش، جهادگری، روحیه مردمی، ارزشی و انقلابی است مورد توجه قرار داده و به منصه ظهور رسانیم و در این راه نیازمند حمایت و همفکری درون سازمانی و برون سازمانی هستیم.»