بازگشت

مقاله عضو هیأت علمی واحد بوشهر در پایگاه اسپرینگر نمایه شد

مقاله عضو هیأت علمی واحد بوشهر در پایگاه اسپرینگر نمایه شد

تاریخ: 96/09/05

مقاله علمی دکتر سیده زهرا هاشمی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در پایگاه اسپرینگر نمایه شد.
مقاله علمی دکتر سیده زهرا هاشمی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با عنوان «Direct Numerical Simulation of Particle–Fluid Interactions: A review» (شبیه سازی عددی مستقیم تأثیر متقابل سیال و ذره: پژوهش مروری) در مجله « IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING» با رتبه ( ISI(WOS که در پایگاه Springer نیز نمایه می شود، به چاپ رسیده است.
عضو هیأت علمی واحد بوشهر در این باره اظهار کرد: «در علم مکانیک در سالیان متمادی تکنیک های عددی مختلفی برای شبیه سازی سیستم های ذره - سیال ارائه شده است که بین آنها روش هایی که بر مبنای شبیه سازی عددی مستقیم (DNS) هستند به دلیل توسعه سریع سخت افزاری و نرم افزاری مورد توجه بیشتر قرار گرفته اند و به سبب تنوع زیاد روش ها، اولین چالش پیش روی هر محقق، انتخاب بهترین و کارآمدترین روش جهت شبیه سازی است.»
هاشمی افزود: «این امر اگر مزایا و معایب هر روش و دامنه کاربرد آنها در حل مسائل مشخص و جزئیات، نقاط ضعف، نقاط قوت و توانایی این روش ها در شبیه سازی های واقعی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده باشد به سادگی میسر خواهد شد.»
هاشمی در این مقاله به کاربردهای متنوع و گسترده سیستم های ذره – سیال در شاخه مهندسی مکانیک و شیمی از جمله آلودگی هوا، پتروشیمی، بیولوژی، صنعت داروسازی، سیستم های حرارتی و مسائل ژئومکانیک پرداخته است.