بازگشت

استفاده از ظرفیت پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی در جلب مشارکت نهادهای اجتماعی

استفاده از ظرفیت پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی در جلب مشارکت نهادهای اجتماعی

تاریخ: 96/0607

در جلسه شورای زنان فرهیخته استان بوشهر مطرح شد
استفاده از ظرفیت پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی در جلب مشارکت نهادهای اجتماعی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه حاصل هر فعالیتی باید نتیجه‌ای مثبت و اثرگذار داشته باشد، گفت: «فعالیت‌ها و تلاش‌ها باید اهداف سازمان را آشکار کند.»
به گزارش روابط عمومی واحد بوشهر، دکتر یوسف قیصری در جلسه شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه شاخص‌های عملکرد یکی از ابزارهای مهم مدیریتی هستند، گفت: «شناسایی بهترین و سودمندترین شاخص‌ها، نیازمند دانش و تجربه بالایی است.»
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با تأکید بر اینکه سازمان ها یا دستگاه های اجرایی با سنجش عملکرد خود باید اهداف مختلفی را دنبال کنند، تشریح کرد: «افزایش پاسخگویی، بهبود ارائه خدمات، تعیین سطح فعالیت سازمان، اطلاع رسانی دقیق، افزایش رضایتمندی، کاهش هزینه ها و .... مواردی از این قبیل هستند.»
وی ادامه داد: «سیستم جامع سنجش عملکرد می تواند به افزایش حمایت درونی و بیرونی از اهداف عمومی و کلی هر سازمانی کمک کند.» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با تأکید بر اینکه فعالیت های بسیار مناسب و ارزشمندی در حوزه های مختلف پژوهشی، آموزشی، خدماتی، رفاهی، تربیتی، علمی و... در استان در حال انجام است، گفت: «باید این اقدامات به خوبی اطلاع رسانی عمومی شود تا مشارکت حداکثری جامعه و نهادهای استان را بتوانیم جذب کنیم.»
قیصری ادامه داد: «ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی معنادار، توانایی سازمان در زمینه تامین نتایج ارزشمند را افزایش می دهد.» وی یکی از مناسب ترین راهکارهای جلب این مشارکت ها را استفاده از ظرفیت غنی پایان نامه ها و طرح های پژوهشی برشمرد و تشریح کرد: «با استفاده از این ابزار مهم و کاربردی می توان اولویت های مهم هر نهاد، سازمان، ارگان و ... را جمع آوری و پس از بحث در جلسات شوراهای تخصصی از طریق ارجاع به گروه های آموزشی با ایجاد عوامل انگیزشی چون تخفیف شهریه، تشویق مقاله و... علاوه بر رفع معضلات اجتماعی، توانمندی دانشگاه را بیش از پیش به اثبات برسانیم.»
در نوزدهمین جلسه شورای زنان فرهیخته استان بوشهر مصوباتی چون حمایت از تألیفات و کتب با موضوع زنان، تشکیل کارگروه آموزشی برای تعیین اولویت های موضوعات پایان نامه ها با موضوع بانوان و ... به تأیید اعضا رسید.