بازگشت

کارگاه آموزشی فرهنگ پوشش و مدگرایی در واحد بوشهر برگزار شد

کارگاه آموزشی فرهنگ پوشش و مدگرایی در واحد بوشهر برگزار شد

تاریخ: 96/05/29

با نگاهی به مُد ایرانی - اسلامی
کارگاه آموزشی فرهنگ پوشش و مدگرایی در واحد بوشهر برگزار شد
رئیس شورای تخصصی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه مدگرایی ارتباط تنگاتنگی با اخلاق فردی و اجتماعی دارد، گفت: مدگرایی برگرفته از باورها، ارزش ها، هنجارها، عادت‌ها و سلیقه‌ افراد است.
دکتر انسیه ماهینی رئیس شورای تخصصی زنان فرهیخته استان بوشهر در کارگاه آموزشی فرهنگ پوشش و مدگرایی ایرانی - اسلامی که به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر برگزار شد، یکی از پدیده های رایج و قابل تأمل اجتماعی معاصر را مسأله مد و مد‌گرایی معرفی و اظهار کرد: «یکی از مهم‌ترین کاستی‌هایی که در سال های اخیر در خصوص مقوله مد و پوشش خودنمایی می‌کند عدم وجود تعریفی جامع و کامل برگرفته از تمدن ایرانی و بویژه مد ایرانی - اسلامی است.»
ماهینی با بیان اینکه مقوله پوشش و حجاب در سال های اخیر یکی از بحث برانگیزترین چالش‌هایی بوده که نظرات مختلفی در برهه های زمانی مختلف در خصوص آن بیان شده است، تشریح کرد: «بی شک جامع ترین دیدگاه در این خصوص، دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) است که ایشان چادر را حجاب برتر معرفی کردند.»

وی با بیان اینکه مد بازتاب و انعکاس لایه های زیرین فرهنگی جامعه است، خاطرنشان کرد: «الگوی پوشش و کیفیت لباس در هر جامعه بیش از آن که از شرایط اقلیمی، تمدنی، اوضاع اقتصادی، نظام سیاسی، جنسی، شغلی، خواسته های شخصی و زیباشناختی تاثیر بپذیرد از ساختار برگرفته از باورها، ارزش ها، هنجارها، عادت ها و سلیقه های افراد است.»
رئیس شورای تخصصی زنان فرهیخته استان بوشهر با تأکید بر اینکه مد به خودی خود مذموم نیست، گفت: «هر امری در حد اعتدال و کافی، پسندیده و تائید شده است.»
وی با بیان اینکه باید با برگزاری کارگروه ها و کارگاهی آموزشی گسترده و با حضور همه اقشار مردم، اذعان عمومی را درباره عواقب خطرناک تهاجم فرهنگی آگاه سازیم، تصریح کرد: «در صورتی می توانیم مد یا هر مقوله فرهنگی را ارزشگذاری کنیم که آثار مثبت و منفی آن را در جامعه ارزیابی شود.»
این نشست به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد با هدف تحقق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) برای حفظ ارزش بانوان و به بازی گرفته نشدن شخصیت آنان در جامعه برگزار شد.