بازگشت

دانشگاه آزاد اسلامی در تربیت انسان فرهنگی پیشقدم بوده است

دانشگاه آزاد اسلامی در تربیت انسان فرهنگی پیشقدم بوده است

تاریخ: 96/05/10

مدیر روابط عمومی واحد بوشهر:
دانشگاه آزاد اسلامی در تربیت انسان فرهنگی پیشقدم بوده است
مدیر روابط عمومی واحد بوشهر با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در تربیت انسان فرهنگی پیشقدم بوده است گفت: با رویکرد مدیریت جدید و توجه به مسائل فرهنگی، سیاست‌های دانشگاه بیشتر از قبل به اندیشه معمار کبیر انقلاب مبنی بر تربیت انسان فرهنگی نزدیک شده است.»

به گزارش روابط عمومی واحد بوشهر، رسول اسکندری در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌ واحدها و مراکز آموزشی این استان با بیان اینکه دانشگاه ها باید مکمل مساجد و انقلاب باشند، اظهار کرد: «تربیت نسلی علمی – ارزشی در دانشگاه، آمال و آرزویی است که از ابتدای نهضت دانشگاه مورد توجه بوده و امروز بحمدالله حاصل شده است.»
مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد جدید خود نسبت به مسائل فرهنگی در راستای اهداف بنیانگذار انقلاب اسلامی بیش از پیش قدم برداشته است، گفت: «باید با ایجاد دانشگاهی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ارزش های انقلابی – اسلامی در دانشجویان و جامعه را احیا کرد.»

اسکندری با بیان اینکه نگاه انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی به انسان برخلاف غربی ها، نگاه انسانی و ارزشی است، تصریح کرد: «مبنای تفکرات و تصمیمات اسلام بر پایه ی اخلاق، فرهنگ و فطرت خداجوی بنا نهاده شده در حالی که بینش غربی ها به انسان بر اساس اقتصاد و نظام سرمایه داری است.»
مدیر روابط عمومی واحد بوشهر، روابط عمومی ها را ارگانی مهم و تصمیم ساز در شریان نهادها معرفی و اظهار کرد: «حوزه روابط عمومی ها باید اصول تصمیم سازی و تصمیم گیری را به خوبی بلد باشند تا قدرت تمییز مناسب ترین راهکار را برای برنامه ها و فعالیت های سازمان داشته باشند.»

وی جانمایه روابط عمومی ها را بیان حقیقت دانست و عنوان کرد: «روابط عمومی ها باید با ارزیابی و تحلیل نقص های دستگاه مربوط، منعکس کننده باشند تا عیب های احتمالی برطرف شوند.»
این مسئول مهم‌ترین و بنیادی‌ترین پیامد عدم‌ رعایت اخلاق و امانتداری گفتاری را، ایجاد شکاف اجتماعی عمیق بین سازمان با مردم و جامعه دانست و عنوان کرد: «بزرگ‌ترین آفت و بلایی که یک نهاد را تهدید می‌کند بی اعتمادی به آن سازمان است.»
در این جلسه که درباره بخشنامه هدایت تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه برگزار شده بود، تصمیماتی در راستای نحوه تبلیغات پذیرش دانشجو، راهکارهای کاهش هزینه های این اقدام، چگونگی تشکیل ستاد متشکل از همه واحدها و مراکز استان برای تبلیغات منسجم، مشترک و اثرگذار گرفته شد.